– En regional kraftsamling som kan vekke nasjonal interesse, mener regionrådgiver Jo Stuan. Ambisjonene er høye: «Norges beste 13-årige skoleløp» er målet som Regionrådet for Sør-Østerdal har programfestet, og som Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Våler ønsker å strekke seg mot.

Det skal skje gjennom et fireårig løp, der første lekse blir å kartlegge og analysere sterke og svake sider i skolen i dag. Ut fra dette skal det utvikles felles planverk og metoder.

Det er en stor jobb, men kommunene har sikret seg hjelp av «Ringer i vann», et skoleutviklerfirma som ifølge Jo Stuan har gode resultater å vise til, blant annet fra Førde kommune.

– Dette handler ikke om å kaste om på alt som er gjort i skolene, men å jobbe smartere og mer målrettet, sier Stuan.

Ordførerne Ole Martin Norderhaug i Trysil og Erik Hanstad i Elverum omtaler tiltaket som viktig og spennende.

Nå skal kommunene lære av hverandre og til sjuende og sist legge bedre til rette for hver enkelt elev. Skoleutviklingsarbeidet i Sør-Østerdal vil koste nær 2,9 millioner kroner og betales av kommunene gjennom et spleiselag.