– Kutt ny rv. 3/25

KOSTNADSSPREKK: Ny riksveg 3/25 mellom Løten og Elverum er blitt langt dyrere enn forutsatt og nå truer fylkespolitikerne med Bjørnar Tollan Jordet (SV) og Bjørn Jarle Røberg-Larsen i spissen med å si nei dersom staten ikke betaler en større del av utgiftene.FOTO: ERLAND VINGELSGÅRD

KOSTNADSSPREKK: Ny riksveg 3/25 mellom Løten og Elverum er blitt langt dyrere enn forutsatt og nå truer fylkespolitikerne med Bjørnar Tollan Jordet (SV) og Bjørn Jarle Røberg-Larsen i spissen med å si nei dersom staten ikke betaler en større del av utgiftene.FOTO: ERLAND VINGELSGÅRD

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Et enstemmig fylkesting krever at staten må yte en større andel til bygging av ny firefelts veg mellom Løten og Elverum. Arbeiderpartiets Bjørn Jarle Røberg-Larsen mener at hele prosjektet kan skrinlegges dersom staten ikke øker sin andel betraktelig.

DEL

Kostnaden for den nye firefelts vegen er nå anslått til 2,6 milliarder kroner, mens det var en kalkyle på 1,1 milliarder for et par år siden. Nå antyder sentrale styresmakter at bompengeandelen skal opp i rundt 93 prosent. Det kan bety mer enn 100 kroner i bompenger hver veg mellom Elverum og Hamar.

Del på Facebook

– Betydelig endret

I 2006 sa et knapt flertall i fylkestinget ja til 90 prosent bompengefinansiering. Nå er fylkestinget enig om å kreve minst 40 prosent statlig finansiering.

Årsaken er at fylkestinget mener at forutsetningene er betydelig endret etter at kostnadene har økt så mye. Fylkestinget krever at Statens vegvesen utreder og fremmer forslag om et alternativ finansieringsmodell for strekningen Løten-Grundset. Fylkestinget krever også at strekningen mellom Hamar og Løten realiseres umiddelbart etter at riksveg 3 er fullført.

Aps Bjørn Jarle Røberg-Larsen mener at det ikke er akseptabelt å betale 54 kroner i bompenger fra Elverum til Løten og så betale tilsvarende for neste etappe mot Hamar.

– Vi har 1200 til 1300 pendlere mellom Hamar og Elverum. Stiller ikke staten med betydelig mer penger, kan vi droppe prosjektet, sa Røberg-Larsen.

Vil at staten betaler

Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen foreslo at staten skulle betale 100 prosent av den nye vegen mellom Løten og Elverum.

– Her sitter det representanter fra de rødgrønne partiene som faktisk har flertall på Stortinget. Regjeringspartiene kan bare bevilge pengene. Da slipper vi bompenger. Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som har foreslått at staten skal betale firefelts veg mellom Hamar og Elverum. Hadde de andre partiene fulgt opp, ville vi sluppet denne diskusjonen, sa Johnsen.

Mer kollektivt

SVs Bjørnar Tollan Jordet viste til at SV tidligere har stemt for en trefelts veg mellom Hamar og Elverum.

– SV savner mer fokus på jernbanetilbudet for pendlerne. Man tar ikke inn over seg det trafikkpotensialet vi har på jernbane. Og kommer det ikke mer penger fra staten, går vi imot prosjektet, sa Tollan Jordet.
 

Artikkeltags