Hedmarken tingrett viser i dommen mot den 39-årige MMS-legen at de sakkyndige har konkludert med at tiltalte blant annet lider av tilstanden sadomasochisme.

Del på Facebook

– Dette er en diagnose som ikke lenger eksisterer i den norske sykdomsklassifiseringen. I fjor fjernet Helsedirektoratet blant annet sadomasochisme fra lista over mulige sjukdomsdiagnoser. Det kan ikke de offentlig oppnevnte sakkyndige ha fått med seg, sier Svein Skeid i LLHs diagnoseutvalg.

Tilsynssak

Han utelukker ikke at de sakkyndiges konklusjon kan ende opp med tilsynssak.
– Vi vurderer nå å klage de to sakkyndige og Den rettsmedisinske kommisjon inn for blant annet Helsetilsynet, sier Skeid.

I dommen fra Hedmarken tingrett heter det at den tidligere anestesilegen også lider av pedofili og en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

– Dette er med på å stigmatisere personer som har en sadomasochistisk legning. De blir stigmatisert, på samme måte som homofile ble for 30 år siden, da homofili ble fjernet fra den samme sjukdomslisten, sier utvalgslederen i LLH.

Under avslutningsprosedyren i tingretten, beskrev aktor Arne Ingvald Dymbe tiltalte også som hensynsløs og ondskapsfull.

– Sadomasochisme har ikke noe med ondskapsfullhet å gjøre. Det er et avtalt maktrollespill mellom likeverdige voksne personer, der målet er seksuell nytelse. Det har ingenting med vold å gjøre. Man kan ikke bare slenge rundt seg med stigmatiserende og utdaterte diagnoser på ting man ikke liker, sier Skeid.

– Gjeldende regler gjelder

Leder for Rettsmedisinsk kommisjon, Tarjei Rygnestad, ønsker ikke å uttale seg om MMS-legesaken spesielt og presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi hilser LLHs engasjement velkommen. Har vi gjort en for dårlig jobb, er det ekstra viktig at de sier fra. Det er riktig at diagnosen sadomasochisme ble tatt ut av sjukdomslista i fjor. Samtidig er det slik at man forholder seg til de reglene som gjaldt da handlingene ble begått. Dersom du ble tiltalt for promillekjøring da promillegrensa var 0,5, men at det under rettssaken blir bevist at du kjørte med 0,4 i promille, blir du ikke dømt hvis rettssaken kom opp etter at promillegrensa ble senket til 0,2. Nye lover har ikke tilbakevirkende kraft, forklarer Rygnestad.

Han vil derfor ikke umiddelbart konkludere med at det er feil å bruke diagnoser som ble tatt ut av sjukdomslista i fjor, på en sak som startet før diagnosen sadomasochisme ble fjernet fra lista.
Østlendingen har ikke kommet i kontakt med de rettsmedisinske sakkyndige i saken og statsadvokat Arne Ingvald Dymbe for kommentar i saken.

Ankesaken er ikke berammet ennå

MMS-legesaken ble anket på stedet av legen selv, da dommen mot ham ble lest opp i Hedmarken tingrett. Eidsivating lagmannsrett opplyser overfor Østlendingen at ankesaken så langt ikke har blitt berammet. Årsaken til dette er at lagmannsretten så langt ikke har fått saken over til behandling. Retten har dermed ikke formelt behandlet anken ennå. Det er likevel ventet at saken vil komme opp for retten en gang før jul.