Flere av de tilltalte, og samtlige fra "Hedmark-gjengen" står også tiltalt for straffelovens paragraf 60a, den såkalte "mafiaparagrafen". 

"Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.

ALT OM SAKEN: 

Korrigerte tiltalten

Da tiltalten ble lest opp i Oslo tingrett tordag morgen erkjent flere av de tilalte seg skyldig i deler av tiltalen mot dem, men ingen i straffelovens paragraf 60a. 

Dermed mener de at dette på ingen måte var organisert og at det ikke var så omfattende som tiltalen legger til grunn. På flere punkter korrigerte de tiltalte tiltalens påstand og hevdet at det i mange sammenhenger var snakk om et mye mindre kvantum.

SE BILDER AV BESLAGET I SAKEN!

Ifølge tiltalen kan de 16 tiltalte i saken ha stått for innførsel av opp mot ett tonn hasj til Norge. 

Blant de alvorligste punktene i tiltalen står innførselen av drøyt 260 kilo hasj. på dette punktet nektet den hovedtiltalte mannen for innførselen men mente at han hadde kjøpt stoffet i Norge. 

De fire andre som er tiltalt på dette punktet, blant annet tre fra Hedmark, nektet all straffskyld. I dette punktet lå det også en pengetransport på vel 2 millioner kroner. 

Startet torsdag morgen

Torsdag morgen og formiddag ble brukt til formaliteter i retten, samt opplesningen av tiltalebesluttning og starten av aktors innledningsforedrag. 

Der gjorde aktor Geir Evanger det klart at de vil føre bevis for at mennene handlet som en samlet gruppe og var organiserte.