Den tidligere sjukehuslegen er også funnet skyldig i grovt brudd på helsepersonelloven og for å ha gjort forsøk på å få fornærmete til å trekke anmeldelsen mot ham.

Del på Facebook

Les også: Lege tiltalt for overgrep, – Legen tilbakeviser alt

Kvinnen – som døde i 2008 – har hele tiden hevdet at hun ble utsatt for overgrep i forbindelse med en konsultasjon på sjukehuset. Legen på sin side hevdet i retten at han hadde seksuell omgang med kvinnen i bilen hans.

Retten finner det på sin side bevist at fornærmete ble utsatt for overgrep i forbindelse med en konsultasjon på sjukehuset sommeren 2007.

Som bevis i saken ble det i tingretten lagt fram lydopptak kvinnen gjorde av samtaler med overlegen i etterkant. Det ble også lagt fram DNA-bevis som knyttet legen til saken.

Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett er delt. Rettens flertall – meddommerne – har kommet til at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte begikk overgrep mot kvinnen på sjukehuset sommeren 2007. De mener legens forklaring bærer preg av å være konstruert i etterkant.

Mannen er dømt til ett års fengsel. Seks måneder av straffen er gjort betinget, med en prøvetid på to år.

Legens forsvarer, advokat Annette Barlinn, har ikke snakket med domfelte etter at dommen falt i Sør-Gudbransdal tingrett i går. Hun ønsker derfor ikke å kommentere saken ennå.

Ostlendingen.no har så langt ikke kommet i kontakt med aktor, statsadvokat Bodil Thorp Myhre, for kommentar i saken.