Psykiater: – De fleste ofrene vil leve normalt igjen

Flesteparten av terrorofrene vil klare å vende tilbake til hverdagen.

Flesteparten av terrorofrene vil klare å vende tilbake til hverdagen. Foto:

Av og
Artikkelen er over 7 år gammel

Flesteparten av terrorofrene vil klare å vende tilbake til hverdagen. Tilpasning på arbeidsplassen og inkludering på jobb og sosialt vil være avgjørende, mener krisepsykiater.

DEL

Nærmere 200 personer ble fysisk skadd og flere enn dette psykisk skadd under terrorangrepene, ifølge Helsedirektoratet. Likevel er det bare et fåtall som ikke vil klare å fungere normalt igjen, mener psykiater og forsker på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Trond Heir.

Se også våre temasider «Terrorangrepet mot Norge»

Del på Facebook

Inkludering

– De direkte berørte befinner seg nå i en fase med høyt symptontrykk og mye stressreaksjoner. De vil trenge tid og ro for å komme tilbake. Etter hvert vil de klare seg godt igjen, selv om noen fortsatt vil slite psykososialt. Andre vil trenge hjelp til praktiske gjøremål og tilpasning på arbeidsplassen, men de aller fleste vil klare å leve relativt normalt igjen. Det vet vi fra andre katastrofer som har skjedd tidligere, sier Heir til NTB.

– Det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe dem er å inkludere dem både i vennegjengen, familien og på jobben, legger han til.
Alle skal kontaktes

Onsdag kom Helsedirektoratet, i samarbeid med Samarbeidsorgan for helsemessig og psykososial oppfølging, med en rekke faglige anbefalinger til kommunene i det psykososiale oppfølgingsarbeidet av innbyggerne som er berørte av terrorhandlingene. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen oppfordrer kommunene til aktivt å oppsøke og kartlegge den enkelte persons behov for oppfølging.

– Alle kommunene har egne kriseteam og de gjør en god jobb. Som tidligere oppfordrer vi kommunene til å opprette en ordning med egne kontaktpersoner som følger opp den enkelte. Vi vil at kommunene skal være aktive og at kriseteamene tar kontakt med de berørte. Direktoratet har nå fått en oversikt fra Arbeiderpartiet over alle personene som deltok under Utøya-arrangementet og denne vil vi formidle videre til kommunene. Alle de berørte skal kontaktes, sier han.

Veileder kommunene

I løpet av de neste ukene vil Helsedirektoratet komme med en egen veileder til kommunene om hvordan de skal kartlegge og følge opp. Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som skal utarbeide forslag til veiledning for bruk av kartleggingsverktøyet. Veilederen vil tilpasses de yngste barna og personer med minoritetsbakgrunn.

Direktoratet har også utarbeidet en egen opplæringspakke for ledere, spesielt rettet mot departementene, med råd om ulike aspekter ved lederrollen i slike situasjoner og forventede reaksjoner hos den ansatte.

Det er fylkesmennene som står for kvalitetssikringen av kommunenes oppfølgingsarbeid av de berørte. Foreløpig har fylkesmann i Østfold, Anne Enger, et godt inntrykk av kommunenes innsats.

– Arbeidet startet allerede dagen etter og kriseteamene fungerer etter intensjonene, sier hun.

Psykiater Trond Heir er glad kommunene får en mer aktiv rolle enn tidligere.

– Det er bra at man unngår at personer faller utenom, at alle blir sett. Det er også veldig positivt at dette gjøres hjemme der de berørte bor, sier han.

Artikkeltags