23. juli brukte Finn Skårderud til å lese Knights Templar, Anders Behring Breiviks ideologiske manifest.

– Som fagperson er jeg besatt av å forstå; et sinn, et menneske, et samfunn. Breivik vokste opp på Oslos vestkant, han gikk handelsgym, altså helt vanlig. Da er det ekstremt viktig å forstå hvordan dette kunne skje, ikke bare psykiatrisk og psykologisk. Men vi aksepterer at en rest i dette alltid vil være uforståelig for oss. Noe er fattbart, og vi har et faglig språk for det. Men noen tilfeldigheter og solid uflaks har nok også bidratt til hans handlinger, sier Skårderud.

Kan forståelse føre til aksept?

– Nei. Vi kan delvis forstå personer som Breivik, Hitler og Hussein, men vi aksepterer ikke deres handlinger. Mange ofre kan for egen del ha behov for å forsone seg med det som har skjedd, men dette er ikke det samme som å tilgi.

Oppfatter du Breivik som tilregnelig eller ikke?

– Jeg har ikke møtt ham, så jeg vil ikke si noe eksakt. Men samfunnet er godt informert om ham. Så jeg kan si at jeg var bekymret for at den første sakkyndigrapporten satte oss på feil spor. Jeg tror, mener og synser at han er tilregnelig.

Mange opplever Breivik som helt rasjonell, men likevel klin gæren. Hva er det egentlig med ham?

– Vi må nok rydde litt i begrepene. Å ha vrangforestillinger er sentralt i diagnosen psykotisk. Da kan man for eksempel tro at man er overvåket av statsmakta via amalgamfyllinga i hjørnetanna. Dette gjelder ikke Breivik. Så kan man ha vrange og radikale forestillinger. For eksempel at jøder skal utryddes eller henrette ungdomsorganisasjonen til Ap. Ekstreme, sære og bisarre forestillinger er ikke nødvendigvis psykoser og man er strafferettslig tilregnelig. Breivik er en rasjonell mann som presenterer ekstreme ideer som vi opplever som moralsk gærent, ikke psykotisk.

Den første sakkyndigrapporten konkluderte med at han var paranoid schizofren. Hva er det?

– Det er den mest alvorlige psykiske lidelse vi kan ha, og man invalidiseres og faller ut av gode, sosiale funksjoner. Det kan bety vrangforestillinger, å se eller høre ting som hallusinasjoner, bisarre fantasier som at man styres av en kaffeautomat eller har kroppslige opplevelser av at ting kan vokse i en. Her er ikke Breivik.

Begge rapportene gir han diagnosen narsissist. Hva er det?

– En narsissist har gjerne konstruert store følelser og grandiose tanker om seg selv. Sinnet prøver å redde seg selv, på et vis. På sin veg for å bekrefte seg selv, utnytter man gjerne andre. Det er normalt for et barn, men vi bør vokse det av oss. Breivik er et ekstremt tilfelle av narsissisme.

Hva med psykopat?

– Psykopatens problem er mangelen på empati. De kan trenge å holde andre nede for å føle seg vel, altså maktmisbruk. Ut ifra lekkasjene om Breivik kvalifiserer han nok til denne diagnosen. Man er strafferettslig tilregnelig om man er psykopat. Selv om man er slem må man stå til ansvar for handlingene sine.

Hvordan kan et menneske bli slik?

– Det må være maks uflaks ved å være utstyrt med uheldige gener og erfaringer fra oppveksten. Det kan se ut som om vi her har å gjøre med en gutt som har vært avvist fra tidlig barneår og gjennom ungdomstiden. Rapporter fra barnevernet, signaler fra naboer og barne- og ungdomspsykiatri tyder på denne miksen. Det må være lov å si at Breivik har tatt skade av dette. En klok psykolog sa om fireåringen Breivik at han hadde et underlig smil. Som om at han hadde forstått at han skulle smile, men at det ikke representerte noe i ham, det var ikke forankret i ham. En fraværende farsskikkelse har også preget ham. Mangel på kjærlighet og utrygg tilknytning er viktige kilder til psykiske lidelser, pluss uflaks med gener og biologi.

Hvor mye har hans fravær på sosiale arenaer hatt å bety? At han ikke har fått bryne seg på andres meninger?

– Han forsøkte å bli medlem av ulike fellesskap, for eksempel FpU og kriminelle gjenger, men ble kastet ut eller forsvant. Senere melder han seg ut av den virkelige virkeligheten for å gå inn i den virtuelle virkeligheten på nettet. Der kan man framstille seg selv som en person man ikke er, og her blir man heller ikke korrigert.

Hva betyr det at han avemosjonaliserer seg og driver celleradikaliseringsmeditasjon?

– Det gjør han bevisst for å bli kald nok til å gjøre udåden. Og at han bruker tekniske begrep som eliminere i stedet for å drepe. Dette er også vanlig i militære systemer.

Du brukes som fagperson av NRK. Hvordan er det å stå i medietrykket?

– Jeg synes det er utfordrende å forsøke å folkeliggjøre det som oppleves vanskelig, vondt og utfordrende i denne saken. Jeg forsøker å lage rammer og skape sammenhenger som gjør det forståelig. Og det liker jeg, sier Finn Skårderud, psykiater, professor og forfatter fra Østerdalen.

Les mer om 22. juli-saken på vår temaside om saken her.