Kilder som sitter tett på det pågående spillet rundt Moelven-aksjene, sier at det åpenbart er store sprik mellom eiernes forventninger og budgivernes analyser i forhold til verdien av aksjene i Moelven-konsernet.

At konsernsjef Hans Rindal nylig serverte blodrøde kvartalstall, et tap på 64 millioner kroner i løpet av årets tre første måneder, har sjølsagt ikke økt temperaturen på aksjene.

BAKGRUNN: Planlegger å redde Tofte

Moelven-planen

Det var etter at de svenske eierne av Tofte cellulose, Södra Cell, besluttet å legge ned virksomheten at alarmen gikk i den norske skog- og trenæringa.

Papirfabrikken tar hånd om rundt en tredel av alt årlig massevirke fra norske skoger. Mange skogeiere vil få store transportkostnader, og det vil være liten konkurranse på prisene uten Tofte. Dersom Tofte legges ned, vil over halvparten av treforedlingsindustrien vi hadde i 2012, være nedlagt.

De svenske eierne slo tidlig fast at de heller ville legge ned virksomheten enn å selge fabrikken til et statlig eid selskap. Svenskene vil ikke risikere å sitte med en statseid konkurrent. Da ble planen om å gå via Moelven-aksjer klekket ut.

Nytt bud varslet

Tirsdag 30. april leverte Statskog et bud på 20 prosent av aksjene i Moelven. Budet ble karakterisert som et skambud og ble forkastet av aksjeeierne Viken Skog og AT Skog.

Nå er nytt bud varslet, men det drøyer. Grunnen skal være stor uenighet om Moelven-aksjenes faktiske verdi.

Østlendingen vet at det i den siste tiden har vært minst to konsulentselskaper inne for å granske tilstanden ved Moelven. Begge skal ha gitt sin anbefaling. I tillegg skal Statskog sjøl ha et styrevedtak på hvor langt de er villig til å gå for aksjeposten.

Etter det Østlendingen vet, ligger det ene eksterne konsulentselskapet på kostpris for aksjene, mens det andre har lagt seg langt under.

Politisk nøtt

Etter hva Østlendingen forstår, er Statskog-styret villig til å strekke seg lengre fordi de, som Norges største skogeier, tenker strategisk på oppkjøpet i Moelven.

Statskog har også mye å tjene på fortsatt drift ved Tofte cellulose, noe som jo var hele ideen bak oppkjøpet.

Det virker åpenbart at da planen om å gå via Moelven-aksjer ble lagt, hadde man større tro på konsernets verdi enn det som i den siste tida er blitt avdekket av konsulentselskapene.

Østlendingen har snakket med kilder som tviler på om et Moelven-salg i det hele tatt kan gi et kapitalbidrag stort nok til å realisere en overtakelse av Tofte.

Regjeringen har fått, og får stadig, pepper for sitt oppkjøp av Borregaard-skogene.

Riksrevisjonen har stilt spørsmål i forhold til de økonomiske forutsetningene som ble lagt til grunn for Statskogs gigantiske skogkjøp.

Det er bare 100 dager igjen til valget, og flere mener det vil være politisk umulig for regjeringen å sjanse på å gjennomføre en ny stor investering, som er mer politisk enn forretningsmessig fundert.