- Jeg vil ikke gå i detalj, men kan si vi ikke ble enige. Vi hadde sjølsagt et ønske om å komme i mål, men slik ble det altså ikke, sier styreleder i Viken Skog, Helge Evju.

Det er aksjeposten i Moelven til Viken Skog og AT Skog, skogeierlagene i Buskerud, Telemark og Agder, som Statskog har budt på. Det dreier seg om rundt 20 prosent av aksjene i Moelven.

Avgjørende for næringen

Fordi de svenske eierne av Tofte ikke ønsker at en statlig eid virksomhet skal ta over cellulosefabrikken, var statens plan å gå via Moelven-aksjene.

Slik skulle skogeierlagene tilføres kapital som igjen skulle brukes til å berge den viktige fabrikken.

Cellulosefabrikken blir sett på som helt avgjørende for store deler av norsk skog- og trenæring.

LES ALLE ØSTLENDINGENS AVSLØRINGER RUNDT TOFTE:

Østlendingen avslørte statens oppkjøpsplaner og at staten, via Statskog, kom med et bud 30. april.

Dette ble raskt forkastet av Moelven-aksjonærene og det ble varslet nytt bud.

Nå er altså bud nummer to som torsdag ble forkastet.

Kompliserte forhandlinger

Hvor mange av aksjonærene som takket nei er uklart, men etter aksjonæravtalen holder det at bare en av eierne sier nei takk.

Det har vært svært kompliserte forhandlinger som har krevd mange avklaringer.

For det første må alle aksjonærene i Moelven være enige om et salg, videre gjelder en svært omfattende aksjonæravtale som har gjort forhandlingene vanskelige.

Særlig skal Statskogs krav om en rettet emisjon for å komme opp i totalt 34 prosent av Moelven, i tillegg til oppkjøpet av 20 prosent, ha vært vanskelig å svelge for enkelte.