Rett på analysen

 Administrerende direktør Morten Lang-Ree og styret i Sykehuset Innlandet vedtok onsdag å sette i gang med å utrede de samfunnsmeessige konsekvensene av å bygge et nytt storsjukehus ved Mjøsa.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree og styret i Sykehuset Innlandet vedtok onsdag å sette i gang med å utrede de samfunnsmeessige konsekvensene av å bygge et nytt storsjukehus ved Mjøsa. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Administrerende direktør Morten Lang-Ree fikk styret i Sykehuset Innlandet med på å utrede samfunnskonsekvensene ved ett hovedsjukehus ved Mjøsa i høst. – Det er et krav fra Innlandet, sier han.

DEL

Han viser til samfunnspanelet, som var klinkende klar på at alle konsekvenser ved et storsjukehus må på bordet raskt. Hva vil det si for samferdsel, miljø, befolkningsforflytning og for de gamle vertskommunene når tre sjukehus skal legges ned, ett reduseres til å drive planlagt virksomhet, og det skal bygges ett nytt ved den ene eller andre sida av Mjøsbrua?

– Egentlig skulle samfunnsanalysen komme i neste fase, men jeg tror vi må ta den med en gang. Det er et krav fra Innlandet, sier Lang-Ree, som mener utredningene kan starte med en gang, være ferdig til jul, og så sendes på høring til påske.

Elverum er med

Samtidig påpekte Lang-Ree at Sykehuset Innlandet må sørge for en helhetlig utviklingsplan for hele sjukehuset.

I utviklingsplanene må det avklares om Sanderud og Reinsvoll skal beholdes som psykiatriske sjukehus, om disse to enhetene skal slås sammen, eller om også psykiatrien skal legges til hovedsjukehuset.

Prehospitale tjenester (ambulanse og helikopter) må utredes. Hvor mye må disse tjenestene styrkes for å bøte på lengre avstander til sjukehus?

Den videre skjebnen til sjukehusene i Kongsvinger og på Tynset, og hva lokalmedisinske senta skal inneholde, må også utredes.

Lang-Ree mener det må slås fast at dagens sjukehus i Hamar, Gjøvik og Lillehammer ikke skal brukes som sjukehus når storsjukehuset står ferdig, men at det skal utredes planlagt virksomhet og poliklinikker i Elverum.

Sterke følelser

Styremedlem Hans Seierstad støttet forslaget, og påpekte viktigheten av å få fram det helhetlige perspektivet.

– Hva slags økonomi snakker vi om, og hva vil et storsjukehus bety for samfunnsutviklingen? Det kommer til å være sterke følelser rundt dette arbeidet, og mange flere enn i dag kommer til å mene sterkt. Vi må sørge for å få et godt grunnlag ut på høring, sier Seierstad.

Tomta ikke bestemt

Ansatterepresentant Lars Olav Fjose poengtere viktigheten av at samfunnsanalysen blir et grundig og solid dokument de ansatte har tillit til.

– Og det er viktig at vi beholder formuleringen om at det sjukehuset som ligger lengst fra skal ha elektiv virksomhet. Tomtevalget er ikke bestemt. Trekkes sjukehuset lenger sør, slik noen vil, er det ikke Elverum som ligger lengst unna, sier Lillehammer-legen.

Artikkeltags