– Det er viktig å få på plass et best mulig regelverk før søndagsåpne butikker blir tillatt, sier Jan Olav Brekke i Lederne.Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne mener nærmere 70 prosent av medlemmene i handelsbransjen at det er negativt at loven om søndagsåpne butikker liberaliseres. Høyre og Fremskrittspartiet vil ifølge regjeringserklæringen tillate alle butikker å holde søndagsåpent - også de som er over 100 kvadratmeter. Lederne ønsker å være tidlig ute med å tilpasse seg endringene.

– Vi har tatt til orde for en dialog med arbeidsgiverorganisasjonene SAMFO, NHO og Virke for å få til et best mulig avtale- og regelverk for ansatte i dagligvarehandelen før vi får et politisk vedtak om søndagsåpne butikker, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Han understreker at organisasjonen ikke aktivt har gått inn for at det skulle bli tillatt med søndagsåpent, men at de heller vil være føre var enn å rydde opp i regelverket i etterkant.

Konstant tilgjengelig

Undersøkelsen viser at det Ledernes medlemmer er mest bekymret for er at de må gi avkall på enda mer fritid. Dette gjelder særlig butikksjefene, sier Stein Stugu ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer.

– Hele 84 prosent av butikksjefene svarte at søndagsåpne butikker vil medføre betydelig merarbeid for dem. Fra før av er dette en gruppe som har et sterkt press på seg for å være tilgjengelig under store deler av butikkens åpningstid, og de jobber langt utover normale arbeidsuker, sier Stugu.

Endringene av regelverket innebærer at alle butikker som ønsker det kan holde åpent på søndager, altså ikke bare de såkalte Brustadbuene på under 100 kvadratmeter, slik det er i dag. Områdeleder for Coops medlemmer i Lederne, Hege Wold, sier at mange butikksjefer ikke vil våge å holde søndagsstengt.

– Hvis konkurrenten din holder søndagsåpent går folk heller dit, og da blir den butikken etter hvert førstevalget for kundene fordi de er mer tilgjengelige. Derfor tør ingen å stå utenfor. De ønsker jo å være med på utviklingen.

Butikkdød i distriktene

Nærmere halvparten av de spurte er uenige i påstanden om at søndagsåpent vil være positivt for inntjeningen. Utvidede åpningstider sprer bare omsetningen over flere timer. Og uendret omsetning sammen med økte kostnader gir redusert lønnsomhet, forteller Wold.

– Folk spiser ikke mer mat selv om butikken har utvidet åpningstid. Og dette kan gå særlig hardt ut over de små butikkene. Økte personalkostnader kan være nok til at en butikk går med underskudd, og til slutt må legge ned.

Hun viser til hvilke konsekvenser dette har fått i Danmark, etter at de i oktober i fjor lempet på bestemmelsene om åpningstid. Bare ett år etter har nærmere 100 dagligvarebutikker blitt nødt til å legge ned driften, og det gjelder særlig de små butikkene i distriktene. Konkurransen fra større butikker har også rammet kiosker og bensinstasjoner.

Tilpasset regelverk

Tilbakemeldingene fra Ledernes medlemmer bekrefter behovet for å få på plass et regelverk som er tilpasset utvidede åpningstider, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

– For oss er det viktig å få på plass sikringsbestemmelser for ansatte som blant annet omfatter avspasering, overtid og bemanningsløsninger dersom de skal arbeide på søndager. Ordningen må også, etter vår mening, være basert på frivillighet. Vi vet at mange er sterke motstandere av å måtte arbeide på søndager. Andre igjen er positive til det mot at de for eksempel kan ha fri en ukedag som kompensasjon, slik man har i andre bransjer, sier Brekke.