Gå til sidens hovedinnhold

– Store kutt får følger

Artikkelen er over 8 år gammel

Sykehuset Innlandet må bruke øksa kraftig for å kutte 351 millioner kroner over fire år. Tøffest er det for psykisk helsevern som må kutte 158 millioner kroner, eller vel 11 prosent av eget budsjett.

– Situasjonen er krevende, og kuttene krever omlegging av driften, uten at vi helt har oversikt nå, sier direktør Morten Lang-Ree.

I går sluttet styret i Sykehuset Innlandet seg til direktørens forslag til innstramminger.

Ledelsen ved Sykehuset Innlandet fikk hakeslepp da Helse Sør-Øst ved påsketider vedtok å innføre et nytt inntektssystem som slår særdeles negativt ut for Sykehuset Innlandet.

– Andre helseforetak kommer bedre ut mens vi må justere driften i forhold til det nye systemet, sier sjukehusdirektøren. Også IKT og samhandlingsreformen bidrar til minustallene.

Styret murret

Selv om styret murret over kuttene, er det Helse Sør-Øst som legger de økonomiske rammene for Sykehuset Innlandet. Konsekvensen blir at Sykehuset Innlandet må kutte hele 351 millioner kroner i fireårsperioden fra 2013 til 2016.

Divisjon psykisk helsevern må kutte 31 millioner kroner neste år, 121,2 millioner kroner i 2014, 1,5 millioner kroner i 2015 og 4,1 millioner kroner i 2016: totalt nesten 158 millioner kroner.

– Vi klarer ikke å opprettholde dagens nivå med så store nedskjæringer. Vi må redusere antall døgnplasser og tilby mer dagbehandling og poliklinikk. Mer aktivitet må også legges ut til våre Distriktspsykiatriske sentrer, sier divisjonsdirektør for psykisk helsevern, Gunn Gotland Bakke. Hun utelukker heller ikke oppsigelser, men håper på en løsning gjennom prosesser med de ansattes organisasjoner og naturlig avgang.

Hun vil senere komme tilbake med forslag om hvordan de dramatiske kuttene skal gjennomføres uten å ramme pasientene og driften for mye.

Kutt ved sjukehusene

De somatiske sjukehusene i Innlandet må kutte med 153 millioner kroner fra 2013 til 2016. Av disse må blant annet Elverum/Hamar kutte 47,5 millioner, Lillehammer 31,5 millioner, Gjøvik 26,5 millioner, Kongsvinger 16,3 millioner og Tynset sjukehus 8,2 millioner. Også ambulanse, stab og eiendom må foreta merkbare innstramminger.

– Vi kan ikke drive som før. Vi må se på dagens struktur, det må settes inn tiltak for tettere samarbeid mellom sjukehusene, og i forhold til kommunene. Vi er allerede i gang med dette arbeidet gjennom et eget prosjekt ledet av Oddvar Øien.
 

– Vil sparekuttene få konsekvenser for et eventuelt nytt hovedsjukehus ved Mjøsbrua slik du har foreslått?

– Det er ikke kommet inn argumenter i høringsuttalelsene som rokker ved mitt syn. Men vi har også fått inn kritiske kommentarer som vil bidra til at styret får et enda bredere grunnlag for å konkludere den 21. juni, sier Morten Lang-Ree.

Kommentarer til denne saken