I sin åpningstale under Høyres landsmøte i Oslo i dag ga Erna Solberg klar beskjed om at hun og Høyre vil heve kvaliteten i omsorgen og styrke kunnskapen i skolen. For å få dette til vil Høyre øke karakterkravene for å komme inn på lærerskolen og sjukepleierutdanningen.

- Minimumskravene  for å komme inn på lærerskolen skal økes til karakteren fire i matte, engelsk og norsk, sa Solberg.

Hun vil også innføre et femårig masterstudium framfor dagens fire -årige  lærerutdanning. Det skal også stilles strengere krav for å bestå utdanningen underveis. I tillegg vil Solberg og Høyre gi dagens lærere bedre og mer systematisk etter- og videreutdanning.

- Skal norsk skole komme på samme verdens nivå som den finske skolen, må det til ny satsing. Vi må sikre at de beste slipper inn på lærerskolen, sier Solberg.

Det store frafallet på sykepleierutdanningen bekymrer også Høyre og Erna Solberg.

-Vi bør innføre absolutte karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanningen: 3,5 i snitt, og minimum 3 i norsk, matte og engelsk, sa Solberg.

For å øke kompetansen i helse- og omsorgssektoren vil Solberg gi høyere lønn til sykehjemsleger, økte stillingsbrøker og større muligheter til faglig utvikling og forskning. De ufaglærte i sektoren skal også få mulighet til å bli faglærte.