– Ta ut Slettås-ulvene

ROVDYR: Fylkesleder i Christian Haugen vil ha en tydeligere rovdyrpolitikk i SV. Det vil partileder Kristin Halvorsen få beskjed om når hun kommer til fylkesårsmøtet i Elverum lørdag.Arkivfoto: Merete N. Netteland

ROVDYR: Fylkesleder i Christian Haugen vil ha en tydeligere rovdyrpolitikk i SV. Det vil partileder Kristin Halvorsen få beskjed om når hun kommer til fylkesårsmøtet i Elverum lørdag.Arkivfoto: Merete N. Netteland

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

SV-toppene Christian Haugen og Bersvend Salbu går inn for å fjerne Slettås-ulvene som skaper så mye lokal frykt i Trysil.

DEL

Førstkommende lørdag kommer SV-leder Kristin Halvorsen til SVs fylkesårsmøte på Hotel Central i Elverum. Her vil hun få klar beskjed om at SV må skjerpe egen og regjeringens rovdyrpolitikk.

Må bli tydeligere

– I rovdyrutsatte områder i Hedmark er SVs rovdyrpolitikk ingen vinnersak. SV må bli tydeligere, og lytte mer til utkantene, sier fylkesleder Christian Haugen.
Han er til daglig fylkesråd og ble tidligere i vinter nominert øverst på SVs nye fylkestingsliste.

– Jeg kommer nødvendigvis ikke til å ta opp rovdyr i min politisk innledning, men jeg vet at mange andre delegater vil gjøre det, sier Haugen.

Han er heller ikke i tvil om at det vil bli fattet en rovdyrresolusjon fra fylkesårsmøtet med tydelig budskap.

– Rovdyr engasjerer, og opptar mange i Utkant-Hedmark. Derfor er det viktig at det føres en nasjonal politikk som både sikrer bosetting og utmarksnæring, sier Christian Haugen.

Slettås-ulvene

Mest oppsiktsvekkende er det at både Haugen og SVs ordfører i Tynset, Bersvend Salbu mener at ulvene som skaper frykt i Slettås må fjernes – til tross for at Trysil-bygda ligger innenfor ulvesonen.

– Her må det brukes sunn fornuft. Når ulven vandrer mellom husene, og foreldre kjører unger på skolen og til andre aktiviteter i frykt for ulven; ja, da er det på tide at storsamfunnet reagerer. Da er det ikke snakk om sauer og utmarksnæring, men om mennesker og bosetning. Da må ulvene bort, sier Haugen.

– Bør de skytes eller flyttes?

– Det er et faglig spørsmål som andre må bestemme, sier Haugen.

Møtte Hedmarksbenken

Ordfører Bersvend Salbu er også leder for Regionrådet for Fjellregionen. Tirsdag møtte regionrådet stortingsbenken fra Hedmark.

Her ble det ytret klare krav om at:
* Erstatningsordningene må gjenspeile de virkelige tap av beitedyr til rovdyr.
* Rask og effektiv uttak av skadedyr.
* Absolutte soner for rovdyr, og ikke glidende overgang.
* Uttak av hanndyr i randsonene (bjørn og ulv).
* Beiteretten må ikke fortrenges av rovdyrpolitikken.
– Disse punktene bør også kunne være SVs politikk dersom en tar utgangspunkt i rovdyrforliket. Men SV må også være åpen for å diskutere grenseulvene og selve ulvesonen nå som bestandsmålet er nådd, sier Bersvend Salbu.

Lokale hensyn

Christian Haugen er enig.

– SV er opptatt av at det skal være rovdyr i Norge. Men det må tas mer lokale hensyn. I dag har forvaltningen for stor makt.

– Er Hedmark SV på kollisjonskurs med miljøvernminister Erik Solheim?

– Solheim er lydhør for våre problemstillinger. Men det er viktig at SV lytter til utkantenes behov, sier Haugen.

Artikkeltags