De offentlige kundene på Sylvi Listhaugs kundeliste fra tiden i First House, er nå offentliggjort.

Lokale kommuner

Listen over de offentlige kundene viser at Frp-statsråd Listhaug hadde kundeansvar Våler og Åsnes kommuner da hun jobbet i First House.

Hun hadde også ansvar for Ski kommune.

Hun inngikk i First Houses kundeteam for Akershus Universitetssykehus HF, Drammen kommune, Kragerø kommune, NSBs Fellestjenester og Oppland fylkeskommune. I tillegg hadde hun en «perifer rolle» for Asker kommune.

Sylvi Listhaug erklærte seg i januar inhabil til å vurdere kravet om innsyn på nytt. Utenriksminister Børge Brende (H) ble derfor oppnevnt som settestatsråd i saken.

Private kunder ikke offentliggjort

«Avgjørelsen innebærer at navnene på alle offentlige kunder som står på listen og som er omfattet av offentleglova, blir frigitt», skrev Landbruksdepartementet i en uttalelse torsdag.

«I tillegg blir det opplyst om navnene til andre kunder som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder».

Beslutningen er helt i tråd med anbefalingen fra Sivilombudsmannen i desember. Han ba da om en ny vurdering av om listen over Listhaugs offentlige kunder i kommunikasjonsbyrået First House skulle frigis.

Derimot ga ombudsmannen departementet medhold i at det var riktig å unnta private kunderelasjoner fra offentlighet.

Ny vurdering

Brende sier han har foretatt en «selvstendig og fornyet» vurdering i saken, men bekrefter at han også har støttet seg på innspillene fra Sivilombudsmannen og Justisdepartementets lovavdeling.

Sivilombudsmannen har gjort det klart at det for offentlige kunder ikke kan gjelde de samme vurderingene knyttet til forretningsmessige forhold som for private kunder, forklarer settestatsråden.

– Det er en vurdering jeg har sluttet meg til, sier Brende til NTB.

Han understreker at de offentlige kundene må offentliggjøres i henhold til offentlighetsloven, mens de private kundene omfattes av forvaltningslovens taushetsplikt.

Vil ikke kommentere

Også Julie Brodtkorb (H), som er statssekretær ved Statsministerens kontor, er blitt bedt om å offentliggjøre sine offentlige kunder fra tiden i kommunikasjonsbransjen.

De to sakene har skapt mye støy siden Høyre/Frp-regjeringen tiltrådte i fjor høst, og Brende håper nå regjeringen kan legge Listhaug-saken bak seg.

Men han ønsker ikke å kommentere om rundene rundt de to toppolitikerne viser at dagens regelverk ikke er godt nok.

Listhaug ønsket torsdag ikke å kommentere saken overfor NTB.

First House ga i desember uttrykk for at Sivilombudsmannens konklusjon i Listhaug-saken var i samsvar med byråets oppfatning. NTB lyktes torsdag ikke med å komme i kontakt med First House. (ANB-NTB)