I et brev til styret i Hedmark Frp skriver Geir Tjugum at han også vil melde seg ut av partiet. Overfor Østlendingen opplyser Tjugum nå at han har ombestemt seg. Han blir fortsatt værende som partimedlem uten å ville utdype snuoperasjonen, men står fast ved at han trekker seg som fylkesleder i Hedmark.

– Fylkesstyrets behandling av ungdomspartiets vedtak om å tillate flerkoneri gjør det helt umulig å fortsette som fylkesleder, opplyser Geir Tjugum på telefonen fra Thailand der han ferierer med sin kone.

Blir likevel i partiet

Tjugum bestemte seg for å trekke som fylkesleder etter fylkesstyremøtet 19. desember. I et brev til fylkesstyret den 28. desember er Tjugum «overbevist om at det beste er at han melder seg ut av Frp».

– Jeg har fått det hele litt på avstand, og har bestemt meg for å fortsette i partiet og skjøtte mitt verv som kommunestyrerepresentant for Frp i Kongsvinger, sier Tjugum.

Mot sunn fornuft

Som fylkesleder reagerte Geir Tjugum kraftig på vedtaket fra ungdomsorganisasjonen Hedmark FpU om å tillate polygami eller flerkoneri.
– Forslaget strider mot all sunn fornuft, alle prinsipper i Fremskrittspartiet og viser en total, manglende respekt for norske velgere.

Flerkoneri er helt uaktuelt i vår kultur, slår Tjugum nok en gang fast.

Med bakgrunn i et forslag fra FrP-senior i Hedmark tok Tjugum opp flerkoneri-vedtaket fra Hedmark FpU i fylkesstyret i Hedmark FrP. Her foreslo han og FrP-senior at ungdomsrepresentantene i fylkesstyret skulle permitteres fra sine styreverv til flerkoneri-saken var blitt behandlet i et høyere organ i partiet. Da Tjugum ikke fikk noe støtte fra de andre i fylkesstyret, valgte han å trekke seg som fylkesleder.

Motivasjonen borte

– Tilliten var borte. Min samvittighet gjorde det umulig å lede et fylkesparti som ikke tar klarere avstand fra FpUs holdning til flerkoneri. Vi kan ikke ha ungdomsrepresentanter i fylkesstyret som forsvarer flerkoneri, sier Tjugum.

I et brev til styret i romjulen skriver Tjugum at motivasjonen til å lede er borte. Begrunnelse: Fylkesstyrets behandling av flerkoneri-saken, «annen ugunstig medieomtale» (les: overgrepsanklagene fra Frp-festen i Løten) og «manglende respekt for velgerne».

– Hvorfor har du ombestemt deg for å bli i partiet etter at du har gitt styret beskjed om at du vil melde deg ut?

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til. Det er det siste som gjelder; jeg er Frp-er i grunnholdning og støtter opp under regjeringssamarbeidet og Frps arbeid i Kongsvinger. Det fins intet annet parti for meg.

– Hvordan har det vært å lede Hedmark Frp i nesten to år?

– Greit, men avstandene i fylket er store. Vi fikk Tore Andre Johnsen valgt inn på Stortinget. Litt intern uenighet er bare sunt, men flerkoneri-saken fikk det til å koke over.

Tjugum vil ikke møte på fylkesårsmøtet.

PS: Leder i Hedmark FpU, Kathrine Jakobsen Solberg ønsker i liten grad å kommentere saken, men presiserer at poligami betyr flergifte, ikke flerkoneri.