Han nevner fôringstiltak som det viktigste tiltaket.

– Dette gjør vi langs rv. 3 og flere andre plasser. Fôring gjør vi i samarbeid med grunneierforeningene.

I tillegg driver vi utstrakt rydding av viltsoner langs vegene. Dette arbeidet er det mest av langs rv. 3, men også langs Trysilvegen og en god del andre veger, sier Per Magnar Klomstad.

Han påpeker at det er viktig å holde vegetasjonen nede, når det først opprettes en slik viltsone langs vegen.

– Det verste som kan skje er at vegetasjonen langs vegen tiltrekker seg elgen. Å fjerne fersk ettervekst i disse sonene er et arbeid vi legger stor vekt på, sier Klomstad.

I forrige uke ble åtte av totalt 35 elgpåkjørsler forårsaket av toget.

– Langs riksveg 3 er det i all hovedsak toget som kjører på elg. Det viser at fôring og viltsoner langs vegen har effekt.

Han trekker også fram viltgjerder som et effektivt, men urealistisk virkemiddel mot at elgen skal trekke over vegen.

– Det er ikke ønskelig fordi det hindrer elg og andre dyr å bevege seg på et naturlig måte. I tillegg er det økonomisk sett helt urealistisk å plassere ut viltgjerder langs alle veger, sier seksjonssjefen.
I tillegg setter vegvesenet opp skilter som advarer mot ekstra stor elgfare på enkelte strekninger.