På NSB Regiontog på Rørosbanen var det 101.000 passasjerer mellom Hamar og Røros i årets første fire måneder. Det er én prosent færre enn i samme periode som i fjor.
– Hvorfor er det slik?
– Etter at Hedmark Trafikk innførte hyppigere bussavganger mellom Elverum og Gjøvik, har vi mistet passasjerer på strekningen Elverum-Hamar, sier leder for Rørosbanen, Asle Nordbotten.
– Bekymrer det deg?
– Nei. Vi har et tett samarbeid med Hedmark Trafikk der det overordna målet er at folk skal kjøre kollektivt. Det gjør de, sier Nordbotten.

Tar et annet tog

Etter at det ble innført obligatorisk plassreservasjon på Rørosbanen, har togene blitt «ryddigere» og passasjerene mer fordelt.
– Vår erfaring er at den avgangen med flest folk, firetoget fra Hamar, er fullt, mens folk som har mulighet til å være fleksible, tar avgangen før eller etterpå. Det er altså samme antall passasjerer, men fordelt på flere avganger.
Nordbotten ser at det er tendens til at passasjertallet øker igjen, og at flere tar toget.

Flere tog i 2014

– Blir det flere togavganger på Rørosbanen?
– Fylkeskommunen har søkt departementet om to avganger til i tillegg til dagens seks. Vi forventer svar fra departementet i slutten av mars, da fristen for å bestilling av togruter er 1. april. Iverksetting av to nye togavganger vil være i desember 2014, sier Nordbotten.
Rørosbanen hadde en kundetilfredshet på 69, noe som er ganske lavt. Kundene opplyser at de ønsker forbedring av togtype, rutetilbud og serveringstilbud. Passasjerene er mest fornøyd med informasjon og kupékomfort.