Etter at Østlendingen torsdag brakte nyheten om at Statskog har lagt inn bud på Moelven-aksjene til Viken Skog og At Skog, for å gjøre skogeierlagene bedre i stand til å legge inn bud på Tofte, ble spørsmålet om statlig engasjement for å berge skog- og trenæringa igjen aktuell.

Holder ikke

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen lurer på hvorfor Statskog er aktuell som Moelven-eier, mens det er uaktuelt for dem å gå inn på eiersida i Tofte.

Han er nemlig helt klar på at statlig eierskap er løsningen.

– Krisa i skognæringa har ikke gått opp for verken næringa sjøl eller landets politikere. Vi må gjøre som vi i sin tid gjorde med skipsfarten, nemlig spørre oss om vi skal ha næringa eller ikke, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).

Han mener mandagens redningspakke fra sin egen rødgrønne regjering ikke på langt nær er nok.

To milliarder

– Nasjonen bestemte seg for fortsatt å ha skipsfart. Lånemuligheter, lønnstilskudd og nullskatt i milliardklassen ble innført. I dag er skipsfartsnæringa solid og en norsk suksesshistorie. Det samme må vi gjøre med skog- og trenæringa. Og det må skje nå, sier Lundteigen.

Han mener eneste måten er at staten må tungt inn i Tofte.

Han regner med det trengs to milliarder kroner i omstillingsmidler bare de tre neste åra for å få virksomheten på beina.

Sp-politikeren fra Buskerud vil ikke kommentere forhold rundt skogeiernes eventuelle kjøp av Tofte gjennom salg av Moelven-aksjer.

Men han stiller seg altså uforstående til at staten kan opptre som eier av Moelven, men ikke kan eie Tofte.

Spiller liten rolle

Moelven Industrier eies i dag av Glommen Skog (25 prosent), Eidsiva Energi (25 prosent), Felleskjøpet (15 prosent) og Mjøsen Skog (12 prosent), Viken Skog (12 prosent) og AT Skog (8 prosent).

Det er altså eierposten til AT Skog og Viken Skog som er interessant i forhold til å berge stumpene av cellulosefabrikken på Tofte.

Moelven-direktør Hans Rindal sier han ikke følger prosesser om eventuelt salg og kjøp av Moelven-aksjer særlig tett. Rinnan ser heller ingen forskjell på om det er staten eller skogeierforbund som sitter som eiere.

– Aksjonærer kjøper og selger og vi som selskap tar sjølsagt eierskapet til etterretning. Vi jobber for våre aksjonærer, uansett hvem det måtte være, sier adm. dir. Hans Rindal.

Tause

Det var torsdag ikke mulig å få kommentarer, verken fra budgiveren Statskog, eller mottakerne av det mye omtalte budet, AT Skog og Viken Skog.

– På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar til saken, sier styreleder Olav Veum i AT Skog.

AT Skog eier åtte prosent av Moelven og representerer skogeierne i Telemark og Agder.

Veum er for øvrig også styreleder i Norges Skogeierforbund som er overbygningen for 38.000 skogeiere over hele landet som samlet står for rundt 75 prosent av all skogproduksjon i Norge.