Målet er å arbeide med utvikling av vindkraftprosjekter i de to innlandsfylkene.

– Hedmark og Oppland har rike energiressurser i form av vannkraft og bioenergi. Det ser ut til at distriktet i tillegg kan ha et stort potensial for utbygging av vindkraft, sier forretningsutvikler Ola Børke i Eidsiva Energi.

Det var i går at Eidsiva Energi, sammen med Gudbrandsdal Energi og Stange Energi signerte avtalen om etableringen av selskapet.

Børke mener det er helt naturlig at selskapene i fellesskap tar oppgaven med å utrede og eventuelt utnytte disse ressursene i samarbeid med kommunene og andre grunneiere.

– Det nye selskapet jobber med å kartlegge mulige områder for bygging av vindmølleparker. Det er spesielt høyereliggende skogs- og fjellområder i Hedmark som virker mest aktuelle for slike parker, sier Børke.

Han utelukker likevel ikke etablering av slike parker på vestsiden av Mjøsa og i Gudbrandsdalen.

– Vi er allerede i god dialog med grunneiere og kommuner, sier han.