– Dette er den eneste farbare vegen. Vi må tenke på pasientenes beste, sier gjenvalgt fylkesleder Erik Ringnes.

Hedmark Venstre støtter dermed hovedtrekkene i innstillingen til sjukehusdirektør Morten Lang-Ree om å legge ned sjukehusene i Hamar, Lillehammer og Gjøvik til erstatning for et nytt spesialist- og hovedsjukehus ved mjøskanten mellom Oppland og Hedmark.

– Innlandet trenger et komplett sjukehus. Vi kan ikke sende pasienter med ulike lidelser fra et sjukehus til et annet. Pasientene må få det beste tilbudet, og det får de gjennom et nytt spesialistsjukehus, sier Ringnes.

Hedmark Venstre mener et slik sjukehus også vil sikre bedre rekruttering av fagfolk og arbeidskraft til et framtidig Mjøssjukehus.

Hedmark Venstre ønsker ikke at et Mjøssjukehus skal ramme dagens aktivitet og sjukehusstruktur ved sjukehusene i Tynset og i Kongsvinger. Elverum sjukehus skal fortsatt bestå, men i mindre skala enn i dag.

PS: Oppland Sp vedtok i helgen å gå inn for et hovedsjukehus i Innlandet.