Gå til sidens hovedinnhold

Vil senke grensen for midtrekkverk på riksveg 2 og 3

Artikkelen er over 9 år gammel

Den 1. juni sendte Statens vegvesen brev til Samferdselsdepartementet, med krav som kan bidra til å senke dødstallene på norske veger kraftig. I Hedmark er riksveg 3 en klar kandidat, mener daglig leder i Nei Til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal.

– Riksveg 2 og riksveg 3 har en daglig gjennomsnittstrafikk (ÅDT) på over 6.000 i året, og vil få midtrekkverk om kravet går gjennom. I 2010 var det en ÅDT på 9.338 på målestasjonen på Strøm, langs riksveg 2 i Sør-Odal, og på Morokulien var det ved utgangen av 2010 ÅDT på 6.967, så disse vil også falle innunder kriteriene hvis forslaget går gjennom, sier Tangstad-Holdal.

Ifølge brevet, som nå kan gå igjennom, vil grensen for å sette opp midtveisdeler komme på en daglig gjennomsnittstrafikk (ÅDT) på 6.000 biler, istedet for 8.000, som er dagens ÅDT-kriterie for midtveisdeler.

Med sine krav om bredere veger, slakere svinger, flere forbikjøringsfelt og mykere områder langs vegene, men først og fremst økt bruk av midtdeler, kan brevet revolusjonere norsk vegkvalitet, mener lederen for Nei Til Frontkollisjoner.

– Sikre hele vegen

Men det er ikke alle deler av riksvegene som vil falle innunder kravet. De strekkene som har under 6.000 i ÅDT, vil ikke få midtrekkverk. Hanekampen på riksveg 3 er eksempel på ei slik strekke.

– Vi i nei til frontkollisjon mener at det ikke er mange nok alternativer for å komme seg inn på sikker veg på riksveg 3. Bedrifter i Østerdalen og de som bor ved riksvegen har ikke denne muligheten, og vi mener at hele riksveg 3 skal planlegges som vegprosjekt, og gjøres om til møtefri veg - med midtrekkverk, sier Tangstad-Holdal.

Han legger til at foreningen opplever at ulykkene forflyttes fra områder som er sikre til områder som ikke er sikre, og at riksveg 2 og 3 som statlige riksveger og to av de viktige hovedferdselsårene i Midt-Norge må sikres i sin helhet. Ikke bare deler av dem.

Ser til svensk suksess

Tangstad-Holdal mener Norge burde ta etter Sverige, som i dag har en ÅDT på 4.000 som kriterie for å sette opp midtrekkverk.

– Erfaringen fra Sverige er at midtdelere reduserer antall drepte på veiene med 76 prosent, og antall hardt skadede med 46 prosent. Dette er nå et av de sikreste landene i verden å trafikkeres i. Dette er en suksess, og Norge burde uten tvil følge etter, sier han

I Norge ble det i fjor bygget 25 kilometer med møtefri veg, ny motorveg inkludert.

– Til tross for at Norge i fjor hadde det laveste antall omkomne i trafikken siden 1954, dør 45 prosent flere på norske veger enn på svenske. Vi utfordrer dagens samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til å virkelig vise at regjeringen mener noe med sin nullvisjon på veg, ved å innføre samme krav til etablering av fysisk sikkerhetsbarrierer på høgtrafikkerte veger, som i vårt naboland Sverige, avslutter Tangstad-Holdal.

Kommentarer til denne saken