Omfattende reparasjoner nødvendig

PRESSES FRA HVERANDRE: Kirkeverge Jon Veflingstad viser hvordan den feilaktige takkonstruksjonen presser bjelkene på loftet fra hverandre, og bidrar til at taket i Elverum kirke synker.
Foto: Knut Fjeld

PRESSES FRA HVERANDRE: Kirkeverge Jon Veflingstad viser hvordan den feilaktige takkonstruksjonen presser bjelkene på loftet fra hverandre, og bidrar til at taket i Elverum kirke synker. Foto: Knut Fjeld

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Feilaktig takkonstruksjon og betydelige setninger på grunn av tele under grunnmuren nødvendiggjør mer omfattende reparasjoner av Elverum kirke enn tidligere antatt.

DEL

I flere tiår har det vært kjent at kirken synker og at vegger buler ut, og det har vært gjort flere mislykkete forsøk på å stoppe prosessen. Når kirken nå gjennomgår en omfattende ombygging i forbindelse med det nye orgelet, er det avdekket til dels grove konstruksjonsfeil ved forrige ombygging i 1878.
- Det handler ikke om noen akutt fare for den 268 år gamle tømmerkirken, men det vil være helt galt å ikke gjøre noe nå når kirken er under ombygging likevel, sier kirkeverge Jon Veflingstad. Han tror at arbeidene kan gå parallelt med det som er planlagt fra før, og at perioden med stengt kirke derfor ikke behøver å forlenges utover 1. mai.

Vil bli enda dyrere

Først over helga vil det foreligge beregninger og kalkyler som viser hva som må gjøres for å stabilisere korskirken og eventuelt utbedre skader, men Veflingstad gjør det helt klart at dette er arbeider som ikke kan utføres innenfor den økonomiske rammen på en million kroner som er satt i forbindelse med hevingen av taket og innredningen av nytt orgel.
- Det som er helt klart at regningen vil bli betydelig høyere dersom man velger å ikke gripe ondet ved roten nå, og utsetter en gjennomgående reparasjon, sier han.
Det er flere forhold som virker negativt på bygningen, og noen av dem skriver seg udiskutabelt fra ombyggingen i 1878 da høyden i kirkeskipet ble hevet ca. en meter og nytt tak konstruert.
Siden har deler av taket sunket så mye som 80 centimeter. Dette har ført til at de to obeliskene ved inngangen til koret er blitt kuttet, for ikke å stange i himlingen.

Kuttet bærende bjelker

I begge sideskipene ble det kuttet et betydelig antall bærebjelker. Noe av vekten ble lagt på fire nye skråbjelker, to ved åpningen til hvert sideskip. Denne konstruksjonen legger et stort press på lafteknutene i korskirken, og på veggene i hovedskipet.
- Vi ser dessuten at en av de bærende bjelkene over hovedskipet er skjøtt. Den svikter på midten av det lange spennet, og henger faktisk i en bue, påpeker Veflingstad.
Entreprenøren Martin M. Bakken AS har hatt en grundig gjennomgang av bygget, og har utarbeidet en foreløpig oversikt over hva som må gjøres. Denne vil bli lagt fram i møtet med Riksantikvaren i neste uke.
Noe folk kan se med egne øyne i kirken, er hvordan flere av veggene buler utover fordi vekta presser tømmerlaftene sammen.
- Dette er en forholdsvis enkel sak å reparere, rett og slett v ed å legge stålbjelker på innside og utside og skru veggene rette - hvis Riksantikvaren kan gå for en slik løsning, sier kirkevergen.

Fedrenes synder

Også på et annet område er det avdekket at korttenkte konstruksjoner har ført til betydelige skader.
Nedføringene fra takrennene er konstruert slik at vannet blir ledet inn i en slags synkekum i hvert av hjørnene, for så å bli filtrert inn i sandgrunnen under kirken. Dette har skapt grunnlag for teleskader og setninger i grunnen.
- Spesielt det sørøstre lafteknutehjørnet er rammet av dette. Her er det gjort flere forsøk på å reparere grunnmuren, siste gang før 250-års jubileet i 1988. Det ble også gjort forsøk på å jekke opp kirkebygningen, men det som skjedde var at grunnmuren i stedet ble jekket ned, påpeker kirkeverge Jon Veflingstad.

Artikkeltags