Hedmark Unge Høyre vedtok på sin generalforsamling i helga blant annet å legalisere kasinovirksomhet i Norge, avskaffe Norsk Tippings monopol på spilltjenester samt å legalisere proffboksing i Norge.

– Fokus på organisert kriminalitet

– Det er helt absurd. I dag er proffboksing forbudt i Norge, Island, Cuba, Iran og Nord-Korea. Norge er altså i selskap med en konkursrammet øy, et islamsk prestediktatur og to kommunistregimer, sier Kristian Tonning Riise fra Ilseng.

Han var fram til helgens generalforsamling leder i Hedmark Unge Høyre, etter to år som leder i fylkesorganisasjonen. Riise er i dag nominert til 5.-plass på Hedmark Høyres fylkestingsliste.

Riise vil også det norske forbudet mot pokerspill til livs.

– I stedet for å raide private pokerlag, burde politiet bruke resursene sine på å skape trygghet i nærmiljøet og bekjempe organisert kriminalitet, sier han.

Likestilling i fokus

Nyvalgt leder i Hedmark Unge Høyre, Anna Molberg fra Hamar, nevner likestilling og likelønn som andre viktige temaer etter helgens generalforsamling.

– Vi har vedtatt en likestillingsresolusjon som skal bekjempe at kvinnen til stadighet blir stakkarsliggjort i denne sammenhengen. Hedmark Unge Høyre ønsker blant annet at folk skal bli ansatt i en stilling på bakgrunn av kvalifikasjoner og kompetanse, ikke på grunn av kjønn, sier hun.

– Du er ikke redd for at kvinnen kommer i bakgrunnen uten kvoteringsvirkemiddelet?

– Jeg ville nok ha vært mer redd for det før i tiden. Utviklingen i samfunnet er positiv og jeg tror at dette vil «ordne seg» i løpet av de neste fem til ti åra. Utviklingen framover er positiv og bekymrer ikke. Selv ville jeg ha blitt fornærmet hvis jeg skulle få en jobb bare fordi jeg er kvinne og ikke på bakgrunn av det jeg kan, svarer den nyvalgte Unge Høyre-lederen.

Fordelingen av foreldrepermisjonen etter et svangerskap ønsker de at det offentlige skal blande seg minst mulig inn i.

– Vi har tiltro til at familiene selv får bestemme. Det er ikke slik at Unge Høyre ønsker å beholde gamle tilstander med hjemmearbeidene mødre og fedre som er ute og tjener penger. Dette er et spørsmål politikerne ikke har noe med å gjøre. De skal ikke blande seg inn i hvordan hjemmet organiseres, sier Molberg.

– Lik lønn for likt arbeid

Et annet viktig tema hun tar opp er spørsmålet om likelønn.

– Den norske likelønnsdebatten handler hovedsaklig om å stakkarsliggjøre kvinnen. Fokuset på debatten er feil. Det er ikke snakk om at kvinnen tjener mindre enn mannen. Saken er at kvinnene i større grad enn mannen velger lavtlønnete yrker. Det er forskjell på lønn mellom yrker, ikke kvinner og menn. Det er ikke slik at menn og kvinner i omsorgssektoren har hver sin tariffavtale, argumenterer Molberg.

Hun mener likevel at lønna i omsorgsyrket må opp.

– Ikke fordi det er et kvinnedominert yrke, men fordi det er et viktig arbeid som utføres, sier Molberg.