Deretter arrangerer Tynset kommune sykehusseminar i Oslo for stortingsrepresentanter og andre interesserte.

Rapporten er utarbeidet av DeFacto på oppdrag fra Tynset kommune. Årsaken til at rapporten er lagd, er regjeringens arbeid med en nasjonal helse- og sykehusplan. Temaet i rapporten er lokalsykehusenes rolle og betydning.

Det er ventet at nasjonal helse- og sykehusplan vil ha mye å si når det gjelder lokalsykehusenes rolle i det framtidige Helse-Norge. Tynset-rapporten er ment som et vektig innspill til arbeidet med den nasjonale planen.

Tynset-ordfører Salbu skal selv innlede på seminaret, der målet er å sette søkelys på lokalsykehusenes rolle og sykehuspolitikk.

Roar Eilertsen fra De Facto skal presentere hovedbudskapet i rapporten.

Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge skal belyse betydningen av akuttberedskap og akuttkirurgi ved lokalsykehus.