Det er Moelven-aksjene til Viken Skog og AT Skog, skogeierlagene i Buskerud, Telemark og Agder, staten har lagt inn bud på.

Pengene skal i neste omgang gjøre dem i stand til å kjøpe Tofte.

Det jobbes nemlig på spreng i kulissene for å unngå at de svenske eierne av Tofte cellulose, Södra Cell, legger virksomheten død. Konsekvensene ved en eventuell nedleggelse er store.

Tofte tar seg av om lag en tredel av all årlig massevirke fra norske skoger. Mange skogeiere vil få store transportkostnader, og det vil være liten konkurranse på prisene uten Tofte.

Et spill

Moelven-aksjene blir brukt for at det statlige engasjementet ikke skal synliggjøres for sterkt.

Det kan nemlig være med på å drive prisen opp på den svenskeide cellolusefabrikken.

Styreleder i Viken, Helge Evju, sier han ikke vil kommentere forretningsmessige prosesser, men at regjeringens tiltakspakke for å styrke næringa, som ble lagt fram mandag, kan gjøre et eventuelt kjøp av Tofte enklere.

Fristen for å finne en annen løsning enn nedleggelse av Tofte ble tirsdag forlenget til 19. mai.

Det har vært knyttet stor spenning til om staten skal gå inn på eiersida for å sikre driften.

Regjeringen har så langt sagt at den heller vil styrke næringens rammer, slik at det kan blir enklere å kjøpe og drive virksomheten lønnsomt.

Ingen kommentar

Østlendingen vet det har vært flere problemstillinger rundt en eventuell statlig overtakelse av Moelven-aksjene.

Prisen er en ting, aksjonæravtalen mellom dagens eiere en annen. Strategiske forankringer i Statskog kreves også dersom virksomheten skal tungt inn på eiersida i Moelven.

Statskogs øverste leder, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, er svært ordknapp.

– Vi har tett dialog med næringa, og jeg kan si at AT Skog og Viken Skog sjøl må vurdere hva de ønsker å gjøre. Statskogs rolle vil jeg ikke si noe om, sier Slagsvold Vedum.