Tonning Riise forteller til Østlendingen som første avis om hvordan han har opplevd de siste månedene; det store fallet, det voldsomme mediepresset, den manglende selvtilliten og selvbildet som preget ungdomsårene, om halve livet i Unge Høyre, festekulturen, sjekkingen, den svekkede dømmekraften, metoo og alle varslene som førte til at han trakk seg som leder i Unge Høyre.

Vondt og krevende

– Den siste tiden har vært vond og krevende, men det vanskeligste har vært å se at så mange andre: familie, kjæreste, venner, kollegaer, har hatt det tøft på grunn av meg, innrømmer Kristian Tonning Riise.

29-åringen tar imot oss på kjøkkenet i tredje etasje i leiligheten nær Tøien i Oslo han deler med kjæresten og broren.

Mandag denne uken går sjukemeldingen ut. Og onsdag møter han på Stortinget igjen for første gang siden han trakk seg som Unge Høyre-leder 9. januar i år.

– Alle som har vært nær meg de siste månedene kan bekrefte at sjukemeldingen har vært helt reell. Men nå føler jeg meg mentalt rigget til å møte på jobb igjen.

Mentalt tøft

– Hvordan blir det å gå inn stortingsdøra igjen?

– Rart og godt på samme tid. Men det blir også mentalt tøft. Jeg gleder meg til å komme tilbake i stortingsjobben jeg er valgt til – og jeg ser fram til å møte kolleger igjen. Saken har preget mange; partiet, stortingsgruppa, kolleger, venner – ikke minst foreldre og familie. Mange har med god grunn vært skuffet og sinte på meg. Nå er det tid for å rette ryggen, se folk i øya igjen – og kunne si unnskyld ansikt til ansikt, sier Kristian Tonning Riise.

 

Personlig jordskjelv

Det er ikke vanskelig å se at han fortsatt er rystet etter sitt personlige jordskjelv.

Den ellers så formuleringssterke og munnrappe stangesokningen leter etter ord for at setninger og meningsinnhold skal bli riktig og ikke støtende.

– Jeg har et maratonløp foran meg. Det er et ordtak som sier at tillit bygges millimeter for millimeter og rives ned i kilometer. Jeg har rykket tilbake mange mil nå, og må nok bruke resten av stortingsperioden til å bygge opp tilliten igjen. Jeg skylder Hedmark Høyre og Innlandet Høyre å gjøre så godt jeg kan, sier Tonning Riise.

Skjermet av venner

Han ønsker ingen medlidenhet rundt egen situasjon.

Den har han skapt selv gjennom sin oppførsel i Unge Høyre.

Men likevel har det vært to voldsomme måneder.

Venner skjermet og tok vare på ham da nyheten om at han trakk seg som leder i Unge Høyre ble offentlig på hans egen Facebook-side.

Han bodde også hos gode venner for å unngå media, og presset var så voldsomt at de tok fra ham mobiltelefon og pc i den første tiden.

Tonning Riise takket også ja til tilbud om krisepsykolog for å rydde opp i tanker og følelser da han var daglig oppslag i alle riksmedia.

– I så voldsomme situasjoner er det ikke nok med venner og familie. Du trenger også profesjonell hjelp til å rydde i eget hode og klare å tenke rasjonelt, forklarer Tonning Riise.

– Var du inne på tanken om å gjøre det slutt?

– Nei, så langt ned kom det aldri, men det er viktig å få profesjonell hjelp til å realitetsorientere seg. Livet må uansett gå videre, sier Tonning Riise.

11 varsler mot seg

9. januar trakk han seg som leder i Unge Høyre etter at Aftenposten i flere reportasjer hadde satt søkelyset på oppførselen til ungdomslederen over flere år.

I alt 11 varsler kom inn mot Tonning Riise. Generalsekretæren i Høyre beskrev hans atferd i flere sammenhenger med høyt alkoholforbruk, aggressiv sjekking og manglende rolleforståelse.

Det alvorligste varslet gjaldt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring under et fylkesårsmøte i 2014.

Tonning Riise var da sentralstyremedlem i Unge Høyre før han senere rykket opp som leder.

– Jeg var verken i stand til å si ja eller nei til ham. Jeg var veldig, veldig beruset – og ønsket ikke seksuell omgang med ham. Det er så mange som har vært rammet av hans oppførsel. Derfor er det riktig av meg at dette blir tatt et oppgjør med, sa jenta til Aftenposten i januar.

Da var hun 20 år.

I ettertid kom det også fram at enkelte fylkesungdomslag ikke ønsket besøk av Tonning Riise på grunn av hans oppførsel.

– Det er svært alvorlige anklager mot en politisk ungdomsleder?

– Det er vondt å se at jenter har båret på vanskelige og uakseptable historier som skyldes min oppførsel. Derfor tok jeg ansvar og gikk av som leder i Unge Høyre etter å ha konferert med andre i partiet.

– Men ville du ikke bli kastet uansett som leder i takt med at historiene var i ferd med å bli avdekket?

– Det er vanskelig å spekulere i hvordan saken ville spilt seg ut hvis jeg ikke hadde trukket meg. Men for meg var det riktig å ta ansvar ved å trekke meg.

Burde aldri ha skjedd

Tonning Riise ønsker ikke å prosedere, men sier at han ikke kjenner seg igjen i saken som er gjengitt i Aftenposten.

– Jeg har hele tiden vedkjent de forholdene ved den historien som jeg er enig i. Vi hadde sex og begge hadde drukket. Det burde aldri skjedd. Jeg var 25 år og tillitsvalgt. Hun var ni år yngre. Jeg viste svekket dømmekraft og mangelfull rolleforståelse. Det beklager jeg dypt.

Likevel kjenner han seg ikke helt igjen i jentas beskrivelse av det som skjedde.

– Jeg sa umiddelbart at jeg så positivt på å forklare meg for politiet da statsadvokaten ville at politiet skulle se på saken. Konklusjonen ble at de valgte ikke å innlede noen etterforskning. Hadde politiet sett det som sannsynlig at noe straffbart hadde skjedd, ville de gått videre med saken.

– Jenta ønsket ikke at saken skulle anmeldes. Hun ønsket anonymitet?

– Ja, og det respekterer jeg fullt ut, sier Tonning Riise.

En varsler tok kontakt

Han har ikke hatt innsyn i alle varslene – og respekterer også det.

– Det skal mot til for å varsle. Jeg har fått innsyn i de sakene der varslerne har godkjent at jeg skulle få det, og det aksepterer jeg.

Tonning Riise har varslet partiledelsen om at han er åpen til å samtale med varslerne dersom de ønsker det.

– En har selv tatt direkte kontakt til nå. Hun ville møtes ansikt til ansikt, for å snakke sammen og legge episoden bak seg. Det sa jeg selvfølgelig ja til. Det var rart, men også godt på samme tid.

– Hva sa hun?

– Samtalen forblir mellom oss.

Enige om virkelighetsforståelsen

– Hvorfor var du så vag i din Facebook-melding da du opplyste at du trakk deg som leder i Unge Høyre? Hvorfor fortalte du ikke at det forelå varsler mot deg?

– Hvert ord i teksten er formulert i forståelse med Unge Høyre, generalsekretæren i Høyre og fungerende kommunikasjonssjef i Høyre. Det var enighet om virkelighetsforståelsen på dette tidspunkt – at det ikke forelå varsler. Vi har ikke sminket på virkeligheten. Hadde jeg og vi visst hvordan saken skulle utvikle seg, ville teksten selvfølgelig blitt formulert annerledes.

– Var Erna Solberg orientert om innholdet?
– Det vet jeg ikke.

Erna: Ingen framtid i Høyre

– Hvordan reagerte du da statsministeren offentlig sa at du ikke lenger har noen framtid i Høyre?

– Det er Hedmark Høyre (og nå Innlandet Høyre) som avgjør min politiske framtid. Mitt tidsperspektiv er at jeg skal bruke resten av stortingsperioden på å gjøre den jobben jeg er valgt til og prøve å bygge opp tilliten igjen.

– Men alvoret i situasjonen understrekes vel i statsministerens klare utsagn?

– Varslingene har vært vanskelig for mange. Jeg får dessverre ikke gjort noe med som har skjedd, annet enn å be uforbeholdent om unnskyldning. Men samtidig må jeg begynne å se framover.

 

– Har du snakket med Erna Solberg etter at varslene ble kjent?

– En gang rett etter at jeg trakk meg som Unge Høyre-leder. Det var en kort samtale uten at jeg vil si noe om innholdet.

– Er du fornøyd med måten Høyre har håndtert saken og varslingene på?

– Det ønsker jeg ikke å ha noen formening om. Dette har vært krevende for partiet også, både min sak og de andre. Det har nok vært en bratt læringskurve for mange. Høyres primæroppgave har vært å ivareta varslerne.

– Også andre partier har vært rammet av #metoo. Har du hatt kontakt med Trond Giske eller andre som det er blitt varslet på?

– Nei. Jeg føler ikke at jeg er i posisjon til å mene så altfor mye om andres saker. Jeg har ikke hatt kontakt med Trond Giske. Vi tilhører ulike partier og ulike generasjoner, sier Kristian Tonning Riise.

Dårlig selvtillit og lavt selvbilde

– Har du noen forklaring på hvorfor du har oppført deg så upassende?

– Jeg har tenkt mye på det samme og dette blir vel personlig, sier Tonning Riise og tar en lang tenkepause.

Han tror det går noen forklaringslinjer tilbake til oppvekst og ungdomstid.

– Det er sammensatt, og det er vanskelig å prate om. Men jeg har siden tenårene slitt mye med dårlig selvtillit og lavt selvbilde. Jeg var usikker i mange sosiale sammenhenger, men politikken ble en arena hvor jeg følte meg trygg – hvor jeg følte at jeg presterte. De som kun har sett meg i denne sammenhengen har kanskje et annet inntrykk. Men det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom prestasjoner i politikk og karriere og hvordan du har det inne i deg.

 

Manglet korreksjoner

– Hva mener du?

– Selv om jeg steg i gradene og fikk tyngre og tyngre verv, hadde jeg ikke et selvbilde som gjorde at jeg klarte å se på meg selv som et forbilde og en rollemodell. Jeg gikk plutselig fra å være en litt keitete og usikker ungdom til å få en oppmerksomhet i sosiale sammenhenger som jeg ikke var vant til, og som jeg ikke håndterte bra. Det gjorde nok at jeg ikke fikk de korreksjonene undervegs som jeg ville fått i et annet miljø. Jeg har ikke klart å se situasjonene fra den andres ståsted, og innse at jeg oppførte meg på en måte som var uakseptabel og krenkende for andre, særlig fordi jeg hadde de posisjonene jeg hadde.

– Men du fikk en advarsel i 2015 og lovte bot og bedring?

– Jeg mener også at jeg forbedret meg, men det har likevel vært for mange enkeltepisoder i sosiale sammenhenger der jeg har oppført meg på en måte som ikke er akseptabel – ikke minst for en ungdomsleder.

Sex og posisjon

– Utnyttet du din politiske stilling til å skaffe deg sex?

– Nei. Men det har både vært tilnærminger fra andre som jeg burde vært voksen nok til å si nei til og det har vært framstøt fra meg den andre vegen som ikke burde vært gjort.

– Hvorfor ikke?

– Fordi du som leder har et spesielt ansvar. I tillegg er det ofte stor aldersforskjell i politiske ungdomsorganisasjoner. Lederne blir sett opp til i kraft av sine posisjoner. Her har jeg utvist dårlig dømmekraft.

– Har det vært en utflytende drikkekultur i Unge Høyre?

– Ikke verre enn i andre organisasjoner tror jeg. Men ungdommer fester og drikker og har det moro – det hadde vi også i Unge Høyre.

– Har du selv et alkoholproblem? Endrer du atferd når du drikker?

– Svaret er nei. Med det er egne krav til folk som har sentrale tillitsverv. Som lederfigur er du ikke bare en del av festen, du har også et ansvar utover festen. Her burde jeg ha vært mer bevisst min rolle som leder i Unge Høyre.

Da #metoo rammet

– Når skjønte du at du kunne bli rammet av #metoo-kampanjen?

– Ikke med det samme. Men da søkelyset ble satt på ungdomspolitikken, i første omgang gjennom en sak i Kristelig Folkepartis ungdom, kom de første refleksjonene om at #metoo også kunne ramme meg.

– Har du levd på en tidsinnstilt bombe?

– Nei, men #metoo har gitt meg og mange andre en ny innsikt og bevissthet om maktstrukturer og aldersforskjeller i sosiale sammenhenger. #metoo er en positiv kraft. Samfunnet blir ikke det samme. Jeg har stor respekt for varslerne som tør å si fra om ting de har båret på. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt samme innsikt og forståelse flere år tilbake – da hadde jeg ikke vært i denne situasjonen.

Skikkelig trøkk for Innlandet Høyre

– Hva vil du si om Innlandet Høyre som har en stortingsrepresentant som er rammet av #metoo og en som er fjernet som stortingspresident?

– Innlandet Høyre har fått seg en skikkelig trøkk. Men vi kan ikke dvele over det som har skjedd. Min jobb blir å reise rundt i Hedmark og snakke med folk, stille opp hos lokallag som vil ha besøk og ta opp saker som er viktig for Innlandet; saker som grunneierrettigheter, rovviltproblematikk, samferdsel og næringsutvikling. Jeg setter stor pris på de lokallag, som for eksempel Trysil og Engerdal Høyre, som har meldt ifra at de ønsker besøk. Jeg lover å gjøre mitt aller beste.

– Ser du for deg gjenvalg?

– Det tenker jeg ikke på nå. Det må Hedmark Høyre avgjøre når den tid kommer. Nå er jeg bare opptatt av å bygge opp igjen tillit, og gjøre den jobben jeg skylder dem som har valgt meg som stortingsrepresentant.

– Enkelte i Hedmark Høyre mener at du har sviktet ved ikke å si fra om klagene mot deg før nominasjonen?

– Da var ikke #metoo et tema. Disse historiene har ikke vært i min bevissthet før denne saken sprakk og varslerne sto fram med sine historier. Jeg skjønner at mange er skuffet, jeg vet jeg har mistet mye tillit, men er innstilt på å gjøre mitt aller beste for å begynne å bygge den opp igjen.

Rydde i hode og sjel

– Hva har de siste månedene gjort med deg som menneske?

– #metoo har fått meg til å rydde opp i eget hode og egen sjel. Det er nødvendigvis ingen sammenheng mellom egen karriere og hvor godt du har det som menneske. Jeg står midt i en prosess der jeg må ut i samfunnet igjen. Jeg må tørre å vise ansiktet mitt, vise hvem jeg egentlig er – og ikke det monsteret som har vært på førstesidene. Han kjenner verken vennene mine eller jeg igjen – selv om jeg har gjort mye dumt.

– Tror du på tilgivelsens kraft?

– Det må jeg nesten tro på. Jeg mener det er en fin norsk verdi at folk som har gjort noe dumt skal få en ny sjanse. Men det er opp til meg å bygge opp tilliten igjen; stein for stein. Jeg vil få en mer lavmælt rolle framover, men håper også at jeg kan vise at jeg har blitt mer moden og litt klokere av det jeg har vært igjennom.

– Er det noen som har betydd spesielt mye for deg?

– Kjæresten min, foreldrene mine, familien min og de mange vennene som har stilt opp. Selv om #metoo alltid vil hefte ved meg, håper jeg at det er mer enn det som vil stå igjen fra min tid i Unge Høyre når denne saken har lagt seg litt. Det er tross alt mye vi fikk til sammen som jeg er veldig stolt av, sier Kristian Tonning Riise.