Dobbeltspor gjennom Hamar: Mot øst eller rett vest?

27. mai skal kommunestyret i Hamar bestemme hvor det nye dobbeltsporet gjennom Hamar skal gå. Det politiske flertallet ønsker seg ny trase øst for dagens spor med ny stasjon ved Vikingskipet. Bane NOR ønsker å benytte dagens trase. Fredag går høringsfristen ut.