Flertallet i Stortingets justiskomité bestående av H, Frp, V, KrF og Ap stiller seg bak nærpolitireformen, som skal behandles i Stortinget 10. juni.

Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12, og det blir færre tjenestesteder enn dagens 354 lensmannskontorer og politistasjoner. Alle kommuner uten tjenestested skal få en politikontakt, som skal være til stede en eller flere dager i uka.


Kritikere av reformen, som parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp, spådde mandag, ifølge NRK, at mellom 100 og 150 lensmannskontorer vil bli nedlagt som følge av reformen.

Ingen dramatikk

Politimester Bakke tror ikke at reformen får noen dramatiske konsekvenser i Hedmark.

– Innstillingen fra justiskomiteen er som ventet. De tre politidistriktene i Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet politidistrikt, sier Bakke. Kampen om hvor hovedsetet for Innlandet politidistrikt skal ligge, har pågått en god stund allerede. Hamar er trukket fram som en favoritt, men både Lillehammer, Gjøvik og Ringsaker har signalisert interesse.

Elverums ordfører Erik Hanstad (H) uttalte i Østlendingen 26. mars at han etter nøye undersøkelser hadde konkludert med at han ikke ville bruke tid og krefter på å kjempe for at Elverum skal bli hovedsete for Innlandet politidistrikt.

LES OGSÅ: – Løpet er kjørt for Elverum

Den endelige avgjørelsen blir først tatt over sommeren.

Har kommet langt

Bakke kan ikke si noe om den framtidige skjebnen til hvert enkelt lensmannskontor her i fylket, men han understreker at Hedmark allerede har kommet langt når det gjelder intensjonene i nærpolitireformen om godt samarbeid med kommunene. Det arbeidet ble påbegynt allerede etter forrige runde i 2008.

– Vi har lagt vekt på å ha lensmenn i forebyggende roller. Politiet skal være ute og i virksomhet, ikke sitte inne på et kontor, sier Bakke, som er blitt nevnt som en favoritt til stillingen som politimester i Innlandet. Selv vil han ikke kommentere om han er kandidat eller ikke.