Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) og statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet skal ta imot strategimeldingen.

Skogsektoren står overfor store utfordringer, både som følge av finansiell uro, generelt høyt norsk kostnadsnivå og endrede forbruksmønstre.

Strategigruppen kommer med en rekke forslag som skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling som skal bidra til at næringen blir konkurransedyktig i tiden framover, opplyser Landbruksdepartementet.

Gruppen har vært ledet av Gunnar Olofsson.

LES OGSÅ: