Et enstemmig styre gikk i det ekstraordinære styremøte i Moelven mandag inn for å skifte ut mangeårige konsernsjef Hans Rindal. I styremøte for et par uker siden ble det bestemt at styreleder Reinkind og styremedlem Trond Stangeby skulle sette i gang en prosess for å skifte ut topplederen.

Grunnen til at prosessen skjøt fart, og at det ble innkalt til ekstraordinært styremøte, er at lekkasjer fra styret om det forestående lederskiftet kom ut.

BAKGRUNN: Rindal går umiddelbart

– Jeg har ingen kommentar til prosessen annet enn at vi fant fram til en løsning. Men det nye styret i Moelven har sett på virksomheten med friske øyne og er utålmodige. Vi ønsker å ta tak i problemstillingene raskt for å levere resultater raskt. Det er nok også langt mer vanlig i dag at styrene er mer aktive og tettere på selskapet enn hva tradisjonen har vært i Moelven, sier styreleder Asbjørn Reinkind.

Ulik arbeidsform

Hans Rindal har bare en kommentar til Østlendingen i forbindelse med at han tirsdag gikk av med øyeblikkelig virkning.

LES OGSÅ: Ber om forklaring på hvorfor sjefen måtte gå

– Styrets leder og jeg hadde så forskjellig arbeidsform at dette var beste løsning, sier Hans Rindal.

Styreleder Reinkind sier at det ligger i kortene at han og Rindal har ulike arbeidsformer.

Ikke uvanlig

– Jeg forstår godt at Rindal har opplevd ulikheter i arbeidsform. Dagens styre har vært langt tettere på og mer direkte involvert i forbedringsprosjektene for å få snudd virksomheten, og vi er på god veg. Det er mange selskaper i Moelven som har levert gode resultater. Utfordringen er å få de enda bedre og å få til betydelig forbedring på dem som over tid har levert svake resultater, sier Asbjørn Reinkind.

Han sier det slett ikke er uvanlig at en toppledelse, som har sittet lenge, kan få vanskeligheter i forhold til tidligere beslutninger som er tatt.