Fylkestinget sa nei til å oppnevne ny rovviltnemnd

ROVVILTNEMND-STRID: Per Roar Bredvold er som første vara det eneste operative medlemmet av rovviltnemnda i Hedmark for tida. Arnfinn Nergård (til venstre) og Eli Wathne har lagt ned vervene sine, men har støtte i fylkestinget. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

ROVVILTNEMND-STRID: Per Roar Bredvold er som første vara det eneste operative medlemmet av rovviltnemnda i Hedmark for tida. Arnfinn Nergård (til venstre) og Eli Wathne har lagt ned vervene sine, men har støtte i fylkestinget. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter en lang debatt sa et stort flertall i fylkestinget nei til å oppnevne ny rovviltnemnd i Hedmark.

DEL

Som kjent la medlemmene av rovviltnemnda i Hedmark ned vervene sine etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sa nei til den planlagte lisensjakta på ulv i ulvesonen. Medlemmene i nemnda er Arnfinn Nergård (leder), Reidar Åsgård (nestleder), Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson og Eli Wathne.

Klima- og miljødepartementet har bedt fylkestinget om å oppnevne nye representanter i nemnda, men det har fylkestinget mot stemmene fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Frp og SV sagt nei til. Fylkestinget stiller seg dermed bak medlemmene som har lagt ned vervene sine, og oppfatningen er at det er forskjell på å legge ned vervene og å trekke seg.

Som Østlendingen tidligere har skrevet står Per Roar Bredvold (Frp) på første varaplass fortsatt i vervet sitt, noe han uttrykkelig gjorde oppmerksom på fra fylkestingets talerstol. (Saken ble behandlet som en valgsak. Dermed var ikke fylkestingsrepresentantene i rovviltnemnda inhabile).

– Som eneste vara er det vel jeg som er rovviltnemnda da, sa Bredvold og ba om synspunkter på det. Arnfinn Nergård (Sp), som har lagt ned vervet sitt som leder av nemnda, påpekte at Bredvold uansett ikke er vedtaksfør, siden tre medlemmer må være til stede for at nemnda skal kunne fatte vedtak.

Erik Ringnes (V) la fram forslag om at medlemmene av nemnda enten må gjenoppta vervene sine eller trekke seg.

– Vi kan ikke ha en nemnd som fungerer som et politisk kamporgan mot nasjonale myndigheter. Vi må ha en operativ rovviltnemnd i Hedmark, sa Ringnes, men forslaget hans falt.

Også et utsettelsesforslag falt.

Bård Sødal Grasbekk (MDG) stilte seg til rådighet som nytt medlem av nemnda, uten at det falt i god jord.

Artikkeltags