Landets fremste ulveforsker sier han er åpen for at forskerne kan ha oversett ulvepar som har ynglet, men streker under at det hører til sjeldenhetene.

LES OGSÅ:

Fra Värmland?

Når Wabakken får opplyst nøyaktig hvor bildene fra Jan Linstads viltkamera er tatt, mener han det er flere muligheter for hvilken yngling dyra kan være fra.

Han kan altså heller ikke utelukke at det kan være snakk om en yngling som ikke er registrert av forskerne. Wabakken forteller også om flere observasjoner av ulv i området.

– Jeg kan ikke utelukke at dette er ulv fra Slettås eller Julussa, skjønt jeg tviler. Julussa-flokken genererer stor aktivitet i områdene mellom Stor-Elvdal, Åmot og Rendalen og jeg mener det er langt nok sør i forhold til Slettås-flokken. Vi vet at Kynna-tispa har fått ny hann, det kan være et resultat av det og det kan være et ikke-registrert par fra for eksempel Värmland som har trukket inn på norsk side og ynglet, sier Petter Wabakken.

Han forteller at innsatsen med registrering på svensk side i Värmland er mindre og derfor ikke like mye å stole på som tidligere.

Politisk vedtatt

Petter Wabakken sier at all observasjon av ulv er interessant for forskerne og han ser viltkameraer som et godt hjelpemiddel i registreringsarbeidet. Med forbehold om at bildene er ekte i forhold til tid og sted, så er det nyttig for ulveregistreringene. Når snøen kommer er det enklere å starte sporingen da det finnes sikre observasjoner.

– Når det gjelder akkurat Trysil har jeg fått informasjon om at formannskapet har vedtatt en uttalelse der det slås fast at kommunen minst har tre ynglinger av ulv. For oss som holder på med å registrere ulv hadde det vært nyttig å ha fått vite hvor disse ynglingene er. Jeg er åpen for at formannskapet i Trysil kan sitte på svaret, sier Petter Wabakken.

Gammel eller ung

Wabakken forteller at det i jakttida kommer mange ulveobservasjoner. Og han mener det ofte er snakk om ulvevalper. Observerer du en ensom ulv, er det ofte svært vanskelig å slå fast om det er en voksen ulv eller en valp. Selv for ekspertene.

– Ulvekullene vokser fort. Særlig vokser de mye fra august og utover. Spørsmålet med bildene fra Trysil hele flokken er med på bildet. Dersom det er hele flokken, da er det sjølsagt voksne blant dem, men det kan være deler av flokken med bare valper og ungdyr, sier Wabakken.

LES OGSÅ: