– Det haster med å få midler til prosjektet rundt fellingslagene

VIL HA MIDLER: Merete Myhre Moen og de andre ordførerne i Nord-Østerdalen ønsker midler til et prosjekt knyttet opp mot fellingslagene i regionen.

VIL HA MIDLER: Merete Myhre Moen og de andre ordførerne i Nord-Østerdalen ønsker midler til et prosjekt knyttet opp mot fellingslagene i regionen. Foto:

Torsdag sendte ordførerne i Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Os og Engerdal et brev til Klima- og miljødepartementet hvor de krever både midler og endringer.

DEL

– Vi står midt inne i en krevende beitesommer og nå må det gjøres endringer, sier ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen.

Sammen med resten av ordførerne i Nord-Østerdalen og ordføreren i Engerdal har hun nå sendt et brev til Klima- og miljødepartementet hvor de forlanger handling.

Håpløs situasjon

Moen ser med bekymring på den sommeren vi nettopp har vært gjennom, og mener fellingslagene er i en umulig situasjon.

– Med fellingstillatelse på to ulver og to bjørner i samme område samtidig sier det seg selv at det er vanskelig. I sommer har man ikke fått uttelling for den innsatsen som legges ned og nå må man se på om noe kan gjøres annerledes.

I vinter la fellingslagene i Nord-Østerdalen ned sine verv som følge av regjeringens vedtak rundt ulvefelling. Ordførerne er i sitt brev tydelige på at man nå ser konsekvensene av den stansede ulvejakten i vinter.

I brevet går det også fram at det ligger over 3.000 arbeidstimer bak hver felling av ulv i Nord-Østerdalen, dette sees i sammenheng med utfordringene ved å jakte ulv på barmark.

Kravene

I brevet som er oversendt den 3. august står det følgende krav fra ordførerne:

  •  Det bevilges penger omgående slik at vårt omsøkte prosjekt kommer i gang snarest.
  •  Lokale fellingslag lyttes til og får den assistanse av direktoratet og SNO som til enhver tid er hensiktsmessig.
  • Det arbeides for lovendring. Fellingslagene må underlegges et annet lovverk enn lov om jakt og fangst.

PS: Fredag utvidet fylkesmannen fellingstillatelsen på to ulver i området, den gjelder nå til 21. august.

Artikkeltags