Låggia, eller Gløtdalen sankelag ligger litt lenger inn for Rundhøa, der alvdølen Håkon Ligård i går var kommet opp i rundt 90 savnete lam fra tikker som er tidligsanket på beite.

Del på Facebook

Mye jerv i området

Holmen begrunner frykten for at lammene kan være tatt av jerv med at det tidlig i reinsjakta ble gjort observasjonerer av mye jerv i området.

– Jeg var selv på nært hold av en jerv da jeg var på sauesanking i Låggia forrige tirsdag. Den stakk hodet opp fra et kjerr og så meg godt før den bråsnudde og hoppet videre nedover kjerrene. Å se en jerv på sauesanking er sjeldent og noe jeg aldri før har opplevd. Det må bety at det er mye jerv der, sier Holmen som anslår avstanden til jerven han observerte til bare 20–30 meter.

Dokumentert tatt av jerv

Geir Skillebekk som rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn (SNO) har vært i området og dokumentert at sau er tatt av jerv.

– Det gjelder tre lam til hørende Håkon Ligård og et lam tilhørende Bjørn Bakkeng. Blant annet fant vi hodet og nakken på en sau som jerven hadde partert og gravd ned i bakken. Vi fant også dagleiteområder med veldig mye lukt for hunder og sportegnt etter jerveaktivitet. Det rimer veldig godt med synsobservasjoner som ble gjort av en reinsjeger av flere jerver i lag i området Rødalen-Gløtdalen-Grønnhøa-Rundhøa noen dager tidligere, sier Skillebekk.

Forskånet de siste årene

Knut Magnar Holmen har vært forskånet fra store sauetap de siste årene. Men både i 2006, 2007 og 2008 mistet han hvert år rundt 80 lam, Flere av kadavrene som ble funnet ble dokumentert tatt av jerv.

– Vi har fått midler fra Fylkesmannen og har drevet med tidligsanking siden forrige lørdag. I tillegg prøver vi å vente lengst mulig på våren med å slippe sauene på utmarksbeite for å få større og livskraftige lam. Men det går veldig mye mye tid på å gå oppsyn, sukker Holmen.

Han er ikke kjent med om det er søkt om skadefellingstillatelse på jerv i området, men fastslår at det er noe som må vurderes.