Aldri har målet for ulvebestanden vært nærmere enn akkurat nå. Spenningen er til å ta og føle på for både ulveforskerne, miljøforvaltninga og det politiske miljøet. Årsaken er at ulven har en svært spesiell posisjon i folks bevissthet og underbevissthet.

Les også: Ulvekull født i Trysil, Overlevde ulveangrep, – Kan nå målet om tre ynglende ulvepar i år, Vil styrke overvåking av rovdyr

Ifølge vedtak skal forvaltninga av ulv flyttes fra Direktoratet for naturforvaltning til de regionale rovviltnemndene den dagen bestandsmålet er oppnådd. Derfor er Petter Wabakkens avklarende dokumentasjon svært så viktig. Og derfor er Petter Wabakken så pinlig nøyaktig med sine uttalelser i disse dager.

Ute i felten

– Onsdag hadde vi seks mann ute, og torsdag fire mann ute i Østfold for å kunne dokumentere en mulig ulveyngling.

– Vi har lenge hatt mistanke om en ulveyngling sør i Østfold, innenfor kommunene Halden, Aremark, Rakkestad og Marker, og kanskje Eidsberg. Vi har sett mulige valpespor av ulv. Nå er jobben å dokumentere valper og antallet av disse. Vi skal også dokumentere hvor ulvereviret faktisk er. Det er et sentralt spørsmål om hele reviret er på norsk side. I utgangspunktet er det et norsk revir, sier Petter Wabakken.

Han understreker at de ikke har nok dokumentasjon til å si 100 prosent sikkert. Og inntil det er helt sikkert, er det ikke dokumentert.

Feilkilder

Petter Wabakken sier at det er mange feilkilder som kan skape problemer for dokumentasjonen av ulveynglinger.

– Mange ganger har vi tatt feil antall. Ulvene kan gå i store ringer og de kan gå i samme sporene. Derfor er telling svært krevende, sier Wabakken.

Når det gjelder observasjoner av ulvene i Østfold, er det naturvernere som hevder å ha filmet ulvevalper.

– Men de vil ikke vise oss denne dokumentasjonen fordi de er redde for at ulvene skal bli fjernet, sier Wabakken.

Geografien er også krevende. De voksne ulvene kan være på et annet sted enn valpene. Reviret skal dokumenteres nøye, og hele reviret må ligge i Norge for at det skal kalles helnorsk.

Julussa-paret

Petter Wabakken sier at de nå bruker store ressurser for å dokumentere en antatt yngling i Østfold. Men det er også sjanser for at det er en fjerde yngling, og det på våre kanter.

– Vi har påvist et revirmarkerende par i Julusdalen i Elverum. Jeg vil si det er 50–50 sjanse for at det blir påvist en yngling i dette området. Erfaringsmessig kan det ta noe tid før vi kan påvise valper. Slik sett kan vi komme raskere i mål med en yngling i Julussa enn i Østfold. Men vi trenger hjelp fra observatører, sier Wabakken.

Stor spenning

Han viser til at det er en del oppmerksomhet rundt rovdyrpolitikken og at regjeringa i løpet av en viss tid skal gi sitt forslag til nye bestandsmål for ulv og bjørn. Det er også en diskusjon om hvordan grenserevirene skal telles.

– Derfor har vi tidlige i sesongen gått ut og fortalt at det er betydelig mulighet for at vi når bestandsmålet i år, sier Wabakken.