– Høyre er FOR yngling av ulv

ROVDYR: – Norge har internasjonale forpliktelser, derfor tillater Høyre at det skal være ynglende ulv i Norge, sier Høyres miljøvernpolitiske talsmann, Bjørn Lødemel - her i samtale med Gunnar A. Gundersen som ønsker en enda strengere rovdyrpolitikk.

ROVDYR: – Norge har internasjonale forpliktelser, derfor tillater Høyre at det skal være ynglende ulv i Norge, sier Høyres miljøvernpolitiske talsmann, Bjørn Lødemel - her i samtale med Gunnar A. Gundersen som ønsker en enda strengere rovdyrpolitikk. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Til tross for iherdig motstand fra Hedmark, er Høyre for at det skal kunne være yngling av ulv i Norge.

DEL

– Det er ingen tvil om at Høyre føler seg forpliktet til internasjonale avtaler. Norge har skrevet under Bern-avtalen der vi har forpliktet oss til å ta vår del av ansvaret for rovdyrene. Det betyr at det skal kunne være ulv i Norge, sier Bjørn Lødemel.

Del på Facebook

Han er rovdyrpolitisk talsmann i Høyre og skal tirsdag representere Høyre under forhandlingene om ny rovdyrpolitikk i Stortinget.

Honnør til Hedmark

Lødemel gir Hedmark Høyre honnør for å ha kommet med en rekke verdifulle innspill i rovdyrpolitikken. – Gunnar A. Gundersen og Hedmark Høyre har ført til at Høyre nå står for en langt strammere rovdyrpolitikk enn før, sier Lødemel.

Men likevel understreker han at det er helt uaktuelt for Høyre å følge Hedmark Høyre i kravet om å si nei til ynglende ulv i Norge.

– Dette er det ikke flertall for i partiet. Og vi må følge opp våre internasjonale forpliktelser.

Russisk ulv

– Men er Norge forpliktet til å ta ansvar for en ulv som har russiske gener?

– Norge har forpliktet seg til å ta ansvar for en felles forvaltning. Ulven som oppholder seg i Norge er en del av denne forvaltningen, sier Lødemel.
Som rovdyrpolitisk talsmann viser han likevel til at Høyre har strammet inn ulvepolitikken på en rekke områder.

– Grenseflokkene skal telles med. Vi vil ha en øvre og nedre grense for hvor mange ulver og ynglinger det skal være. Ulven må forvaltes sammen med svenskene og vi må vurdere forvaltningen over flere år.

– Hvor mange ynglinger bør det være (i dag er kravet på tre ynglinger)?

– Her har ikke Høyre konkludert. Vi vil diskutere bestandsmål med regjeringen. Høyre er innstilt på at vi skal komme fram til et bredt forlik. Dagens rovviltpolitikk fungere ikke. Nå er det stor tillitskrise i forhold til forvaltningen. Derfor vil vi at Direktoratet for naturforvaltning og Statens Naturoppsyn skal ut, og at Miljøverndepartementet overtar ansvaret for rovdyrforvaltningen. Vi vil at lokale og regionale rovviltnemnder skal få mer makt og myndighet.

Lødemel opplyser også at Høyre er svært skeptisk til dagens sonepolitikk, og at partiet er åpen for endringer under forhandlingene på Stortinget.

– Ikke nederlag


Gunnar A. Gundersen nekter for at Hedmark Høyre har lidd nederlag under landsmøtet.

– Tvert imot opplever vi landsmøtet som en seier. Høyre har beveget seg i vår retning. Partiet har nå en langt mindre rigid rovdyrpolitikk. Grenseulvene skal være en del av bestandsmålet. Det gis mer makt til lokal og regional forvaltning.

– Men landsmøtet er for ynglende ulv i Norge?

– Vi vet at det er ulike oppfatninger, og vi må være realister. Derfor ønsket vi ikke en direkte avstemning som ville kunne bundet opp Høyre under rovdyrforhandlingene. Hedmark Høyre har ført Høyre på rett kurs. Vi vil fortsette med å jobbe for nei til yngling av ulv i Norge, sier Gunnar A. Gundersen.

PS: Debatten på denne saken er stanset, på grunn av usaklige innlegg.

Artikkeltags