NMF anmelder Fylkesmannen i Hedmark

Det er nå bekreftet at det ble født ulvevalper i tre helnorske revir i fjor.

Det er nå bekreftet at det ble født ulvevalper i tre helnorske revir i fjor. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Norges Miljøvernforbund anmelder Miljøverndirektør Jørn G. Berg og Seniorrådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark for å ha gitt fellingstillatelser på ulv gjentatte ganger.

DEL

– Fylkesmannen har gjentatte ganger gitt fellingstillatelse på ulv, og ikke i noen av tilfellende er andre tilfredsstillende løsninger forsøkt – som for eksempel å bedøve ulven og flytte den, sier jurist i NMF, Jon Bakke.

NMF mener dette er et brudd på Bernkonvensjonens artikkel seks, som gir ulv en høy grad av beskyttelse i Norge.

– Dette prinsippet finner vi også igjen i Forskrift om forvaltning av rovvilt, sier Bakke.

– Har ikke vurdert andre løsninger

I løpet av juli 2012 har Fylkesmannen i Hedmark utferdiget flere fellingstillatelser.

– Fellingstillatelse er i et tilfelle gitt på bakgrunn av en udokumentert observasjon i et reinbeiteområde. Begrunnelsen er at: ”Selv om det ikke er dokumentert skader i det aktuelle området på søknadstidspunktet, er skadepotensialet svært stort dersom en ulv fortsatt skal ha tilhold i området.”, sier Bakke.

– Dette går igjen i minst to andre fellingstillatelser der dyr er dokumentert tatt, og det virker ikke som Fylkesmannen i det hele tatt har vurdert andre løsninger enn å gi fellingstillatelse, fortsetter Bakke – og viser til at Fylkesmannen i alle fellingstillatelsene benytter seg av en standard frase der det forklares at det ikke anses som hensiktsmessig eller mulig å gjennomføre forebyggende tiltak som i tilstrekkelig grad hindrer skade.

– Vi har erfaring fra utlandet, der praksis og forskning viser at det er fullt mulig å flytte et dyr. Dette er en viktig løsning, ettersom den sørskandinaviske ulvestammen er så sterkt truet at hvert eneste individ må tas vare på.

– Tilfeldige fellingstillatelser gir ikke mulighet til dette, sier Bakke, og legger til:

– Alternative løsninger er ikke vanskeligere enn tilfeller der man benytter helikopter til å ta ut potensielle skadeindivider!

Krever etterforskning

Norges Miljøvernforbund hevder derfor at de anmeldte bevisst unnlater å forholde seg til kravet om at felling bare kan gjennomføres dersom ingen annen tilfredsstillende løsning finnes.

– Vi i Norges Miljøvernforbund krever forholdet etterforsket og anmelder med dette Miljøverndirektør Jørn G. Berg og Seniorrådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark og andre ansvarlige og krever dem straffet, avslutter Bakke.

Artikkeltags