– Sammen om sauen

EN FOR ALLE, ALLE FOR EN: Medlemmer i Raufjellet og Skramsatdsetra beitelag. Foran Morten Harald Østby, bak fra venstre Geir Søgaard, Kjell Wilhelmsen, Inge og Britt Bekkelund.

EN FOR ALLE, ALLE FOR EN: Medlemmer i Raufjellet og Skramsatdsetra beitelag. Foran Morten Harald Østby, bak fra venstre Geir Søgaard, Kjell Wilhelmsen, Inge og Britt Bekkelund. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

– Vi står samlet; enten slipper alle sauen på beite, eller så slipper ingen!

DEL

Det sier leder i Åmot Sau og Geit og leder i Raufjellet -Skramstadseter Beitelag, Inge Bekkelund.

Beitelaget har åtte medlemmer, ett av dem har mottatt Mattilsynets «gule kort», og trues dermed med beitenekt neste sommer – dersom tapsprosenten ikke går ned i år.

Det rene tøv

– Dette er det rene tøv fra Mattilsynets side; vi slipper alle sauen i det samme området i Åmots vestfjell. Én besetning trues altså med beitenekt der – mens de sju øvrige besetningene skal slippes – hvis vi er heldige og spares for store rovviltangrep i sommer, sier Bekkelund.

Området som beitelaget har sine ca. 850 dyr i, er på 60.000 dekar. Deler av det omfattes av Hemmeldalen naturreservat, med restriksjoner på motorferdsel og forbud mot inngjerding. Den store skadegjøreren i området er bjørnen, med noe ulv i tillegg. I fjor kom det dessuten jerv inn i området. Sesongen 2010 ga et tap på 106 dyr, nær 13 prosent.

Nå vil beitelagsmedlemmene opptre solidarisk; de viser til at det er ren flaks og uflaks som bestemmer hvor Mattilsynets advarsler havner.

Kan ikke gjøre mer

– Vi kan ikke gjøre mer enn vi allerede har gjort; i fjor hadde vi 10,2 tilsynsdager per uke i flokkene våre, mens Mattilsynets krav er én dag i uka. Det er investert i radiobjeller på 150 dyr, vi har 11 gjeterhunder, og vi har drevet tidligsanking, påpeker nestleder Morten Harald Østby.

Han ser ikke noe annet alternativ enn nedleggelse av utmarksnæringen.

– Nå er vi kvitt burhøns, men Mattilsynet går for bursau; det er det som blir realiteten, sier Østby og viser til at innmarksbeite betyr redusert besetning, ditto inntekt, mer sykdom, dårligere kvalitet og lavere kjøttvekt.

Helt vilkårlig

– Tallmagien fra Mattilsynet slår vilkårlig ut, sier Bekkelund og peker på at medlemmet som nå har fått advarselen mistet 10 dyr i fjor, mens han selv mistet 45 – uten å høre noe.

Det har sammenheng med besetningenes størrelse; Britt og Inge Bekkelunds er den største i laget med ca. 300 dyr, det mangedobbelte av besetningen som ble rammet.

– Mine dyr var uheldigvis på feil sted til feil tid, da bjørnen slo til, sier saueeieren som velger å være anonym.

Han beskriver Mattilsynets aksjon som lite motiverende.

– Det handler om å grue seg til å slippe dyra på beite, krysse fingrene, håpe på hell og forberede seg på måneder med dårlig søvn.

Artikkeltags