Statens Naturoppsyn kom raskt til stedet og obduserte elghunden Varg på tre år, og de kunne slå fast at det ikke var tvil om at det var ulv som hadde drept den. Midt under obduksjonen kunne man høre ulvehyl fra flere hold.

Det var ingen store ytre skader på hunden, men da den ble flådd, viste det seg at brystkassa var knust, og det var klare bittmerker også i nakken.

Les også: – Ulveangrepet kunne ha vært unngått

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen, som eier terrenget der jakten foregikk, har i årevis gjort det klart fra talerstolen i Stortinget at den rovdyrpolitikken som blir ført, rammer veldig urettferdig.

– Det ble sagt da rovdyrforliket ble vedtatt at de som alt var hardt rammet, ikke skulle få ekstra belastninger. Slik er det langt i fra blitt. Rovdyrforliket brytes hele tiden, og statsråden har ikke informert Stortinget om det, sier Gundersen.

Varg er den første elghunden som blir drept av rovdyr i Solør. Tidligere har en rekke harehunder lidd samme skjebne.