Gå til sidens hovedinnhold

To av tre vil ikke ha ulv

Artikkelen er over 10 år gammel

I en ny undersøkelse gjennomført av Synovate for Glommen Skog BA framkommer det at ulvemotstanderne i Norge utgjør cirka 2/3 av befolkningen.

Bakgrunnen for at Glommen Skog BA nå har bedt Synovate gjennomføre ulveundersøkelsen, er den forestående stortingsbehandlingen av bestandsmål for store rovdyr i Norge.

I undersøkelsens innledning peker Synovate på en rekke andre liknende undersøkelsen som går på nordmenns holdning til rovdyr og at disse har blitt tolket for positivt i forhold til utbredelsen av store rovdyr her i landet.

LES OGSÅ: Gir kraftig rovdyrrefs

Sonyvate skriver at de med denne undersøkelsen tar sikte på å  utdype folks holdninger og konsentrere seg om holdningene til ulv - det rovdyret nordmenn er mest skeptiske til.

Er delt i synet på ulv

Det er 1006 personer over 15 år som er intervjuet som et landsrepresentativt utvalg.

Og ifølge undersøkelsen er det utbredt negative holdnigner til ulv i befolkningen. Synovate anslår ulvemotstanden til å utgjøre cirka 2/3 av befolkningen.

Synes på ulv er likevell ganske delt. 36 prosent mener at det er verdifult å ha ulv i norsk natur og at de bør være ulvebestander over hele landet. 52 prosent mener det stikk motsatte.

Bøndene får støtte

Ifølge undersøkelsen gir de spurte bred støtte til de som lider økonomiske tap på grunn av ulven, og de mener at disse må få erstatning.

Det er i tillegg spurt om hva befolkningen mener om farligheten av ulv. 55 prosent mener ulven er farlig for små barn på skoleveien.

Kommentarer til denne saken