Gå til sidens hovedinnhold

Vil styrke over-
våking av rovdyr

Artikkelen er over 10 år gammel

Overvåking og registrering av rovdyr skal styrkes med etablering av den uavhengige enheten Rovdata. Lokalbefolkningen trekkes sterkere med i arbeidet.

Rovdyr skaper opphetet debatt over store deler av landet. Krangelen dreier seg også ofte om selve faktagrunnlaget: Hvor mange rovdyr er det?

Les også: – Reguler rovdyrbestanden hardere, Krever erstatning for 9.150 sau, Mulige ulvespor i Våler sentrum, Avviser at sporene i Våler er laget av ulv, Sju organisasjoner krever færre rovdyr i Norge

– I noen områder ser vi at det er mye strid om bestandstall. Vi håper å kunne dempe disse konfliktene ved å produsere bestandstall som alle aktører har tillit til, sier Morten Kjørstad, leder for Rovdata.

Rovdata er etablert som en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Etableringen markeres tirsdag med et seminar på Rockheim i Trondheim. Der deltar aktører fra alle sider i den til tider meget hete rovdyrdebatten, både naturvernere, forvaltning og bondeorganisasjoner.

Uavhengig

– Vi skal være en uavhengig enhet. Det skal være et klart skille mellom oss og andre aktører, som forskere og forvaltning, sier Kjørstad.

Rovdata skal arbeide med overvåking og registrering av de fire store rovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe, samt kongeørn. Statens naturoppsyn blir fremdeles den største dataleverandøren. Men i tillegg ønsker Rovdata å trekke lokalbefolkningen sterkere med.

Lokal medvirkning

– Det er viktig med sterkere lokal medvirkning. Tirsdag lanserer vi, sammen med Artsdatabanken, en egen nettløsning som skal gjøre det lettere for folk å melde inn observasjoner av de store rovdyrene på nett, sier Kjørstad.

– Nøyaktige data er en forutsetning for en forsvarlig forvaltning av rovdyrene. Det er særlig viktig i Norge, som har en aktiv forvaltning av store rovdyr basert på konkrete politiske målsettinger om størrelse på bestandene, og sameksistens mellom rovvilt og husdyr, legger han til.

Rovdata vil videreutvikle overvåkingsmetodene, og samordne med tilsvarende overvåkingsarbeid i Sverige og Finland.

– Dermed kan vi sammenstille bestandsdata på tvers av landegrensene og presentere felles bestandsoversikter, sier han. (©NTB)

Kommentarer til denne saken