Torill Kolbu" /> Torill Kolbu" /> Gå til sidens hovedinnhold

Ulv påkjørt av snøplogen

Artikkelen er over 10 år gammel

Ulven, som først ble sett ved Sorken lørdag ettermiddag var tydelig avkreftet og syk. Søndag formiddag ble den påkjørt av snøplogen og deretter avlivet av fallviltgruppa i Engerdal ved Femundsenden.

Alarmen gikk til både Statens naturoppsyn (SNO) og reindriftssamene i Elgå Reinbeitedistrikt, da en ulv ble observert da den passerte Sorken på vei vestover mot samenes vinterbeiteområder på vestsiden av Femunden.

Les også: Mistenker ikke rabies

– Lyste på den

Ulven gikk sørover fra Sorken til Skinnarodden der den satte kursen over Femunden mot Bjønnbergene. Naturoppsynsmann Ole Vangen fra SNO rykket og fulgte ulvesporene over femundisen til spissen mot Gløten der ulven gikk inn på fast land.

Han kontaktet reingjeteren i området for det er mye rein på vinterbeite nord i dette området.

– Vi observerte at ulven hadde lagt seg like ved land og kjørte opp spor til den tilbake over isen mot Sorken og håpet at den etter hvert ville gå tilbake samme vei som den var kommet. Vi ventet et stykke nord for der vi visste ulven lå for ikke å forstyrre den, men samtidig ha god oversikt over isen i fall den ville forflytte seg, opplyser Ole Vangen.

Men ulven lå i ro til mørket kom og Vangen beveget seg mot stedet der ulven lå.

– Vi stoppet 4–5 meter fra ulven og lyste på den, men den lå stille. Vi forlot den og kom tilbake søndag morgen. Da hadde den gått scootersporene tilbake over Femunden mot Sorkvegen, opplyser Vangen.

Ved Femundsenden hadde den unge hannulven lagt seg i veikanten og ble kort tid etter påkjørt av snøplogen.

Melding om påkjørselen gikk til fallviltgruppa som rykket ut og avlivet den skadde ulven etter konsultasjon med veterinær.

Unormal oppførsel

– Ulven kom ut av ingenting i styggværet lørdag. Den oppførte seg unormalt og søkte til mennesker. Det virket nesten som den tagg om mat, sier Jon Anders Mortensson fra Elgå Reinbeitedistrikt.

Den unormale oppførselen blir bekreftet av Ole Vangen, som legger til at ulven virket svært medtatt og i dårlig form.

– Hvordan er det mulig å komme så nært innpå en ulv som 4–5 meter uten at den forsøker å rømme unna?

– En frisk ulv ville rømt unna om den ikke like før har spist seg fordervet og måtte ligge i ro til maten har sunket noe. Men det var ikke tilfelle hos denne ulven for vomma var ikke stor. Det er ingen tvil om at denne ulven var svært medtatt av andre grunner, sier Vangen.

Både Vangen og Mortensson forsøkte å finne ut hvor ulven kom fra, men uvær i området gjorde sporing umulig.

Ole Vangen kjørte ulven til Vetrinærinstituttet i Trondheim for obduksjon, søndag. Ifølge reindriftssamene i området har ikke denne ulven vært innom reinflokkene og uroet reinen.

Kommentarer til denne saken