Eierne sa også nei til at styret i Eidsiva Energi skal få fullmakt til å konvertere lånet til egenkapital.

– Det er i tilfelle en oppgave for eierne, fastslår eierutvalgets leder, Dag Rønning.

Formannskapet i Gjøvik kommune har fremmet et krav om at Eidsiva Energis disposisjoner 10 år tilbake i tid, må granskes. Det var det ingen stemning for blant de øvrige eierne, som er Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt 27 kommuner i de to fylkene.

– Å begynne en voldsom diskusjon om snøen som falt i fjor, blir et slag i lufta, uttalte Rønning. Han sa samtidig at innspillet fra Gjøvik blir tatt på alvor.

– Vi skal ta en gjennomgang, men fokus må være på Eidsivas strategi og investeringer framover, sa han og fikk tilslutning i eiermøtet.

Les også: Vil forlenge Eidsivas milliard-låneavtale

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen, som leder bedriftsforsamlingen i selskapet, slo fast at hun stoler fullt og helt på selskapet, og hun tok avstand fra de mange negative oppslagene i media om selskapet i sommer.

Den nye styrelederen i Eidsiva Energi, Øystein Løseth, sa at han vil gi den nye konserndirektøren Øistein Andresen i oppgave å foreta en gjennomgang av selskapet, og at han vil stå fritt til å bruke også eksterne ressurser.

Les også: Flere Eidsiva-direktører har «gullpensjon»