Stortingsrepresentanten fra Hedmark SV reagerer skarpt på at leder i jernbaneforum Røros- Solørbanen, Arnfinn Nergård (Sp), i Østlendingen uttalte misnøye mot SVs forslag om å teste ut hydrogendrevne tog. Nergård mener hele hydrogenideen er et sidespor og at alt peker mot at el-tog er vegen å gå.

– Nergård glemmer at det er langt fra flertall for elektrifisering av disse banene. Det er faktisk slik at regjeringen motarbeider dem, det er jo ikke lenge siden det ble foreslått å legge ned Røros- og Solørbanen. Det er tid for å tenke nytt. Hydrogen er på full fart inn i Tyskland og dersom det viser seg at det fungerer også her, er jo det flott. Gjør det ikke det, ja så har vi ikke tapt noe av den grunn, sier Karin Andersen.

SV-representanten er bekymret over at stadig mer gods går fra bane til veg og poengterer at SV i alle sammenhenger har snakket fram elektrifisering, men har altså så langt ikke kommet noen veg. At Arnfinn Nergård går i strupen på SV, mener hun er aldeles skivebom.