Arne Ivar Skramstad, sauebonde, er frustrert og oppgitt etter møtet med seniorrådgiver Øyvind Gotehus og rådgiver Ståle Sørensen ved fylkesmannens miljøavdeling.

Det samme er ordførerne i Åsnes og Våler.

LES OGSÅ:

– Det jeg kan forstå er at fylkesmannen bare håndhever det som er vedtatt på høyere hold. Det jeg ikke kan forstå er at regjering og storting skal sette sluttstrek for en tradisjonsrik næring i distriktet, sier ordfører Ørjan Bue i Åsnes.

Vil gå til topps

Ordfører Kjell Konterud i Våler mener at tiden nå er inne for å gå høyere enn til Fylkesmannen, og at det gjøres med full kraft.

Under møtet i går, der også landbrukskontoret for Våler og Åsnes var med, gjorde representantene fra fylkesmannen det klart at Kjølaberget/Hollarberget, som i rovviltplanen er prioritert til beite, kan fortsette som det.

Fellingstillatelse vil ikke bli gitt. Og sauebonde er gitt beskjed om å ta sauene hjem. De får tilskudd til det.

Ingen vits å fortsette

– Dette går i dass. Det er ingen vits å fortsette. Myndighetene vil sauen til livs, og jeg har ikke råd til å ha 400 sau på hjemmebeite. Da er det like greit å legge ned. Med dagens politikk på dette området havner vi der uansett. Men visst er det bedrøvelig ikke å kunne bruke beiteretten. Det har også vist seg andre steder at ulven kommer eter også til hjemmebeite, så næringa vår har fått dødsdommen, sier Skramstad.

Ordførerne i Åsnes og Våler er likevel innstilt på å slå i bordet overfor sentrale myndigheter.

– Tar de eksistensgrunnlaget fra dem som driver denne næringa, får myndighetene løse dem ut, sier Bue og Konterud.