Får regionrådets støtte mot vegsalting

– Det er en falsk trygghet med saltede veger. Ofte blir det glattere enn på skikkelig vinterføre, sier Gunn Marit Lindmoen.

– Det er en falsk trygghet med saltede veger. Ofte blir det glattere enn på skikkelig vinterføre, sier Gunn Marit Lindmoen. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Jeg respekterer at andre har andre meninger om salting av veger. Men argumentene for at den bør reduseres, er mange. Hedmark bør være et godt egnet område for å forske på dette.

DEL

Det sier Gunn Marit Lindmoen, leder i trafikksikkerhetsutvalget i Våler og veldig innstilt på å fortsette kampen mot vegsaltingen.

Etter det åpne møtet om saken i Våler nylig og diskusjonen der, ønsker hun å trappe opp kampen.

Glåmdal regionråd har vedtatt støtte til reduksjon av vegsaltingen.

Lindmoen håper flere regionråd i Hedmark vil gjøre det samme.

Forske i Hedmark

Hedmark med flest kilometer fylkesveg i landet bør være et egnet område å forske på virkningene av saltingen og redusering av denne.

– Hvis det er riktig at vegslitasjen gir fem til sju ganger så rask slitasje og skader på veg som sprekk i dekket, kan vi spørre hvem det går ut over. Jeg er redd svaret er vegene i utkantene, altså blant annet i vårt distrikt, sier hun.

Hvis det skal finnes et alternativ, noe hun mener at man må klare, må samfunnet betale hva det koster.

– Vi må kanskje knuse mer fjell og bruke det på vintervegene, sier lederen i Våler trafikksikkerhetsutvalg, som har satt saken på dagsordenen i Hedmark med sitt vedtak og brev til fylkeskommunen.

Hun understreker at hun slett ikke føler seg alene i kampen mot den utstrakte bruken av vegsalt.

Heftig diskusjon

At det er et tema som engasjerer, fikk man bevis for under det åpne møtet i Våler der nettopp vegsaltingen var tema.

Der var det eksperter til stede som forsvarte saltbruken, og det var eksperter som mente det motsatte.

Det var folk fra vegvesenet, fra utrykningsetater, transportører og andre.

Noen var litt skuffet over at det ikke ble lagt fram alternativer til salting.

I det hele tatt var det sterke, delte meninger.

– Jeg synes fortsatt at argumentene mot salting er så sterke at jeg absolutt vil fortsette kampen for mindre saltbruk. Salting gir falsk trygghet, under seks minus blir det glattere enn på usaltet veg, det ødelegger bremsene på biler og øker farene i trafikken, samt gir miljømessige konsekvenser som avrenning. Det må bli mulig å forske på dette i Hedmark, sier Gunn Marit Lindmoen i Våler.

Artikkeltags