Kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet, Fredrik Färber, sier sentralstyret behandlet saken 14. november.

Der ble det besluttet å sende saken tilbake til Hedmark Fremskrittsparti med anmodning om at fylkespartiet behandler saken på nytt. Frist for ny behandling er satt til nyttår.

Etter det vi forstår har sentralstyret sendt med en del føringer for hvordan paragraf 3 i vedtektene skal forstås. Det var denne paragrafen fylkesstyret valgte å støtte seg på da det vedtok at Gaup var aktivt utmeldt av Fremskrittspartiet.

– Saken er under behandling, og dermed unntatt offentlighet

På Facebook etter valget

Bakgrunnen for hele saken er Gaups betraktninger på Norodd Jemtland Moens vegg på Facebook etter valget.

Spesielt to formuleringer falt fylkesstyret tungt for brystet: «...våre stortingstullinger skal stå å flire fårete fra lokalavisenes forsider» og «Partiets frontfigurer framstår nå som karikerte samfunnskommentatorer. Man fanger opp nyhetssaker og kjefter populistisk i alle retninger».

Sentralstyret har presisert at en blant annet må vurdere utsagnenes potensial for skade og spredning før en går til et så drastisk skritt som aktiv utmelding, som i realiteten er en eksklusjon med mulighet for å komme tilbake.

Har full tillit

Jan Erik Gaup vil ikke kommentere forventningene han har til om fylkesstyret vil snu og trekke tilbake vedtaket om aktiv utmelding.

– Det vil ikke være riktig av meg så lenge saken er under behandling. Men jeg har full tillit til at fylkesstyret vil foreta en grundig vurdering av saken, sier Gaup.

Fylkesleder Unni Østberg-Kristoffersen bekrefter at saken står på dagsordenen på fylkesstyremøtet 5. desember. Ut over det har hun ingen kommentar.

– Saken er under behandling, og dermed unntatt offentlighet, sier hun.

Ingen verv

Leder i Våler Frp, Wenche Berget, var den som anket fylkespartiets vedtak inn for sentralstyret. Heller ikke hun ville kommentere saken i går.

Våler Frp skal ha årsmøte neste mandag, og Berget regner ikke med å få noen avklaring til da. Det betyr at Våler Frp det neste året må klare seg uten Jan Erik Gaup i verv i lokallaget.

Det mener Berget skal gå bra.

Les også: Fylkes-Frp vil fjerne Gaup