SB Skog beklager hogsten i område for tiurleik

HER: Det er her i Ranumsberget det er avvirket midt i et spillområde for tiuren.

HER: Det er her i Ranumsberget det er avvirket midt i et spillområde for tiuren. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– Vi er enig med Våler JFF. Det er synd og beklagelig at det ble gjennomført hogst på denne måten i leiken, sier daglig leder i SB Skog, Frode Hjorth.

DEL

– De konsekvenser dette får, er at vi tar en grundig gjennomgang og kvalitetskontroll av alt kartgrunnlag og rutinene rundt bruken av dette.

LES OGSÅ: Område for tiurleik i Ranumsberget ble snauhogd: – Synd og unødvendig

Og så vil vi i daglig drift fortsatt gjøre det vi både skal og vil – ta hensyn til tiurleiker og leveområder for storfugl, sier faglig leder i SB Skog, etter kritikken fra Våler JFF i forbindelse med hogst i område for tiurleik i Ranumsberget i Våler.

Han beklager at hogsten ble gjennomført som den ble. Han understreker at rutinen er at det skal hogges på tiurens premisser.

– Det vil i praksis si forsiktig gjennomhogging der vi gjerne kombinerer plukking av enkelttrær og hogst av små flater. I dette tilfellet ble hogsten gjennomført som tradisjonell snauflatehogst og frøtrestilling, sier Hjort.

Årsaken til at det ble så galt i dette tilfellet, var at tiurleiken ikke vistes på hogstkartet. All tiurleik skal normalt være registrert i selskapets kart med tydelig symbolikk.

Det gjorde den ikke i dette tilfellet. Derimot lå en punktobservasjon fra Direktoratet for naturforvaltning utenfor driftsområdet. Denne ble oppfattet som irrelevant for hogsten.

Artikkeltags