Det er ikke lite som står på lista for påkrevde vedlikeholdstiltak ved Solør Montessori skole, som styreleder Kjersti Rinde Omsted har sendt Åsnes kommune.

Noen av punktene er:

* Råte og sopp i et kjøkken.
* Løs takstein.
* Råte og sopp i utvendig kledning.
* Dårlige vinduer som trekker eller som ikke kan åpnes uten at glasset faller ut.
* Elever som er redde for å gå i garderoben på grunn av dårlig lys.
* Foreldre som nekter elever å dusje etter gymtimer fordi det er lite sprut/kaldt vann i dusjene.

Slik er situasjonen ved Solør Montessori skole. 18. september hadde styret møte med åsnesrådmann Frank S. Hauge der nettopp vedlikehold var tema.

Nå har han fått en konkret oversikt over hva skolen mener må gjøres.

Ca. 500.000 kr i husleie

– Så mye som vi betaler i husleie hadde det vært en bedre løsning om vi eide skolebygningen sjøl. Etter det jeg kjenner til er vi den eneste Montessori-skolen i Norge som ikke har fått kjøpt skolebygningen av kommunen, sier Omsted.

Rundt 500.000 kroner i året, er det leien lyder på.

– Dette er penger som kunne vært brukt mye mer konstruktivt, fastslår Omsted som mener leieprisen ikke harmonerer med kvaliteten på utleieobjektet.

– Barnehagefløyen er det bygget som er i best stand, men i skolefløyen er det flere ting som ikke er bra. Flere vinduer trekker og det er masse gamle panel- og stråleovner rundt om som bruker mye strøm. Det gamle og umoderne skolebygget fører dessuten til at skolen bruker noen hundre tusen kroner på strømregninger i året. Det er utgifter som kan reduseres ved energiøkonomiseringstiltak. Forutsetningen for å få økonomisk støtte fra det statlige selskapet Enova, er imidlertid at skolen og Åsnes kommune som bygningseier, går sammen.

– Vi vil gjerne, men vi må altså ha kommunen med på laget, sier Omsted.

Tilbyr dugnadshjelp

At skolebygningen begynner å forfalle, slår uheldig ut for den private skolen av flere grunner.

– Vi jobber for å få opp elevtallet og skape et godt skoletilbud. Da skal det ikke være sånn at elever skal grue seg for å gå ned i garderoben for eksempel, sier Omsted.

Der nede er belysningen dunkel og fra dusjene kommer det angivelig lite og kaldt vann. Dette er grunnen til at noen foreldre nekter ungene sine å dusje på skolen etter gymtimer.

Styret skal flere ganger ha kommet med forslag til kommunen om hvordan kommunen kan makte vedlikeholdskostnadene.

Et av forslagene går ut på at foreldre gjør det arbeidet som ikke krever fagfolk, på dugnad.

– Hverken verre eller bedre

Montessori-skolen har ikke lokaler som er verre eller bedre enn andre kommunale lokaler, hevder rådmann Frank S. Hauge.

Det foreligger få vedlikeholdsplaner for de kommunale byggene i Åsnes.

Ifølge rådmann Frank S. Hauge er det heller ikke noen for Montessori-skolen.

Et samarbeid om at kommunen dekker materialer og foreldre utfører arbeidet, er et forslag han har sans for.

– Et godt initiativ som vi skal vurdere nærmere. Og tilsvarende når det gjelder Enova, sier Hauge som lover å ta saken opp med Omsted om kort tid.

– Blir vedlikehold av Montessori-skolen med i budsjettbehandlingen for 2013?

– Ja, behovet er med inn, men budsjettsituasjonen er krevende, så jeg kan ikke love hvor mye midler som blir satt av, sier han.

– Kan det være aktuelt å la skolen få kjøpe bygget?

– Ja, vi er åpne for å vurdere alle henvendelser som går på kjøp. Vi  må selvfølgelig gjøre en helhetlig vurdering først, men i utgangspunktet er vi åpne for det. Absolutt, sier rådmannen.

Når det gjelder løs takstein på skolen, er noe på gang.

– Det er et forhold vi er klar over og tar på alvor. Om ikke altfor lang tid skal vi utføre en inspeksjon, sier han.